logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Septembar 2019
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.

Fotografije sa VII konferencije


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

Rok za prijavu, 23.9.2019. godine, ili do popune grupe.
Rok za prijavu, 17.9.2019. godine, ili do popune grupe
Vremenski period April-Novembar 2019. godine; Rok za prijavu: 15.4.2019. godine

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Jednodnevna obuka na temu ''Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama'' - Gračanica - 19.9.2019. godine.

Rok za prijavu 13.9.2019.g

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku na temu „Zaštita ličnih podataka“ u Gračanici, 19.9.2019. godine

Svrha: Rješavanje nedoumica i unapređenje znanja u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka.
Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH

Trener: Irma Hadžiavdić, eksterni trener Agencije

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Sadržaj:

- Podnošenje zahtjeva i postupanje sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama
- Davanje ličnih podataka iz personalne evidencije državnih službenika i namještenika
- Regulisanja prava na privatnost i obradu ličnih podataka
- Način provođenja Testa javnog interesa
- Kako osigurati dvostepenost postupka u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama“ (član 14. stav 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama)
- Provođenje Zakona o arhivskoj građi vs. Zakona o zaštiti ličnihpodataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama
- Postupak prilikom nenadležnosti organa koji je zaprimio zahtjev za pristup informacijama
- Podnošenje zahtjeva od javnih organa – pitanje pravnog osnova za traženim podacima
- Pristup dokumentaciji ukoliko je podignuta optužnica ili se vodi sudski spor
- Problemi u primjeni Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji. 

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke za JLS.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 13.9.2019. godine,

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagan ručak i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.

 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas418
Ukupno posjetaUkupno posjeta2161838
Logirani korisnici 0
Gosti 43