Jednodnevna obuka na temu ''Zaštita ličnih podataka vs. Zakon o slobodi pristupa informacijama'' – B.Petrovac - 26.9.2019.godine.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje jednodnevnu obuku na temu „Zaštita ličnih podataka“ u B.Petrovac, 26.9.2019.godine.

Svrha: Rješavanje nedoumica i unapređenje znanja u praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka.
Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH

Trener: Zdenka Vujić, eksterni trener Agencije

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Sadržaj:

- Podnošenje zahtjeva i postupanje sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama
- Davanje ličnih podataka iz personalne evidencije državnih službenika i namještenika
- Regulisanja prava na privatnost i obradu ličnih podataka
- Način provođenja Testa javnog interesa
- Kako osigurati dvostepenost postupka u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama“ (član 14. stav 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama)
- Provođenje Zakona o arhivskoj građi vs. Zakona o zaštiti ličnihpodataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama
- Postupak prilikom nenadležnosti organa koji je zaprimio zahtjev za pristup informacijama
- Podnošenje zahtjeva od javnih organa – pitanje pravnog osnova za traženim podacima
- Pristup dokumentaciji ukoliko je podignuta optužnica ili se vodi sudski spor
- Problemi u primjeni Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o slobodi pristupa informacijama

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke za JLS.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 20.9.2019. godine,

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagan ručak i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.