Obuka „Komunikacijske kampanje“ - Sarajevu 17.9.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti odnosa s javnošću na temu „Komunikacijske kampanje" u Sarajevu 17.9.2019. godine.

Svrha: Unapređenje znanja i vještina polaznika obuke o planiranju, pripremi, realizaciji i evaluaciji uspješne komunikacijske kampanje.

Ciljna grupa: Stručna obuka za novoimenovani zaposlenici na pozicijama službenika koje se bave komunikacijama i odnosima s javnošću.

Treneri: Admir Arnautović, eksterni trener Agencije

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Sadržaj:

  • Model OASIS
  • Analiza i uvid u javnost/zainteresirane strane
  • Strategija i faktori koji utiču na strategiju
  • Narativ i kuća poruke
  • Planiranje kampanje
  • Evaluacija i ocjenjivanje

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost  neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke", upisati: Specijalistički program obuke za državne službenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 13.9.2019. godine, do 12,00 sati. 

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6.  Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.