Obuka ''Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja i unapređenja zaposlenih''- Zenica 23.9.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti upravljanja ljudskim resursima na temu ''Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja i unapređenja zaposlenih'' u Zenici 23.9.2019. godine.

Svrha obuke: Jačanje svijesti o potrebi korištenja okvira kompetencija u procesu selekcije i unapređenja državnih službenika i namještenika, te unapređenje znanja o korištenju istih.

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, te eksperti sa Liste eksperata Agencije za učešće u procesu izbora državnih službenika

Treneri: Azra Kost, eksterni trener Agencije

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Sadržaj:

  • Okvir kompetencija – koncept i primjena
  • Utvrđivanje prioritetnih kompetencija za pojedinačno radno mjesto
  • Iskustva drugih u primjeni Okvira kompetencija
  • Intervjui zasnovani na kompetencijama:- Priprema - Vođenje intervjua -Procjena kandidata

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke", upisati: Stručna obuka za sve zaposlene.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 16.9.2019. godine, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne

službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.