Jednodnevna obuka Problematika izdavanja vodnih akata - Tuzla 17.9.2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizirala je jednodnevni program obuke iz područja javnih financija na temu "Problematika izdavanja vodenih akata" u Tuzli 17. rujna 2019. godine.

Svrha : Jačanje kapaciteta službenika u organima državne službe u oblasti vode u provođenju postupka izdavanja vodećih akata i kontrola istih u skladu sa valjanim propisima.

Ciljna grupa : Zaposleni koji rade na osnovnim pravilima u ovoj oblasti.

Trener : Hazima Hadžović, Zijada Redžić i Elma Kuldija, eksterni treneri Agencije

Sadržaj :

  • Ciljevi izdavanja vodnih akata
  • Kompletna procedura izdavanja vodnih akata
  • Pravni okvir u oblasti vode koji reguliše izdavanje vodenih akata u FBiH
  • Vodni akti i zabrane na poplavnom i erozivnom području (član 96. i 97. Zakon o vodama)
  • Kroz primjere iz prakse ukazati na problematiku izdavanja vodenih akata vezano za pravilne primjere zakonskih i podzakonskih propisa

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

 Najavne prijave : Pravo učešća imaju zaposleni u organima državne uprave koji imenuju rukovoditelje organa uprave i koji su izvršili on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osoba za obuku.

Ispunjavanje on-line prijava polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učenje na ovoj edukaciji.

NAPOMENA:  U rubriku: „Vrsta programa obuke“, promijenite: Stručna obuka za državne službenike.

Krajnji rok za predstavljanje prijavljenih obrada je 12. rujna 2019. godine do 11,00 sati, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati  u skladu s članovima 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i dokazanoj stručnoj struci i usavršavanju državnih službenika u organima državne službe u FBiH („Službene novine FBiH“, 74/12). Obavijest o izvršenom izboru i detaljan dnevni crveni, sa informacijama o tom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektroničke pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznici obuće Agencije osiguravaju radni materijal u elektronskoj formi, potvrđuju završnu obuću i osvježenje tijekom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena:  Agencija izrađuje potvrdu o sudjelovanju u bazi podataka ulaznih informacija koje polažu i ne ispunjavaju on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije obavezna izvršiti ispravnu potvrdu, osim u slučaju kada je utvrdila da je greška napravljena od strane službenih osoba Agencije.

Agencija zadržala pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti / odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.