Jednodnevna obuka Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH - Sarajevo
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti privrede na temu ''Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH'' u Sarajevu 15. oktobra 2019. godine.

Svrha obuke: Unapređenje znanja o ciljevima i načelima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i JLS kao i nadzorom nad primjenom ovog zakona.

Ciljna grupa: Zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji se u svakodnevnom radu susreću sa ovim Zakonom.

Treneri: Nijaz Avdukić, eksterni trener Agencije

Sadržaj:

  • Vrste strateških dokumenata
  • Vrste dokumenata neophodnih u postupku implementacije istih
  • Tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem
  • Proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji
  • Programiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata
  • Financiranje implementacije strateških dokumenata

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.
NAPOMENA:U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Stručna obuka za državne službenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 8.10.2019.godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.
Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.