logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

April 2018
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

Rok za prijavu 23. maj 2018. godine.
Rok za prijavu 16. maj 2018. godine
Rok za prijavu: 15. maj 2018. godine
Sarajevo, Mostar maj 2018. godine
Sarajevo, 15. i 16. maj 2018. godine
Krajnji rok za prijavu je 7.5.2018. godine
Rok za prijavu 18. april 2018.g
Rok za prijavu 22. maj 2018. godine
Januar-mart 2018.

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU na engleskom jeziku - Zenica

28.2.2017. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija, organizuje jednodnevni program obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“ u Zenici 28. februara 2017. godine (utorak), sa početkom od 10,00 sati. Mjesto održavanja obuke sa detaljnim programom rada bit će dostavljeni naknadno, selektiranim polaznicima obuke.

Ciljna grupa: Svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU integracija komuniciraju pisanim putem na engleskom jeziku i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi sa procesom EU integracija.

Opis: Seminar će omogućiti da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici će naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj. Obuka ima za cilj da pomogne kako efikasnije komunicirati poslovne ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata. Službenici koji će biti u prilici da učestvuju u kreiranju važnih dokumenata u procesu evropskih integracija, te da daju svoj ekspertski doprinos kroz pisane materijale, aktivnim učešćem na seminaru će unaprijediti svoju pisanu korespodenciju tako da bude profesionalnija, potpunija, jasnija i konciznija, te lakše razumljiva i tačna i usklađena sa zadatom formom.

Metodologija: Interaktivna prezentacija, analiza studija slučaja, prakticiranje na svojim primjerima, povratna informacija (feedback), itd.

Ciljevi: Razviti svijest o važnosti dobrog stila pisanja i naučiti tehnike i mehanizme za poboljšanje korektnosti, konkretnosti i čitljivosti ličnog načina pisanog komuniciranja, koje će biti od posebne važnosti pri pripremanju pisanih materijala (priloga i izvještaja) u vezi sa dinamičnim procesima evropskih integracija.

Očekivani uticaj na razvoj kompetencija polaznika obuke:

- Jasno prenošenje ideja, činjenica pisanim putem na engleskom jeziku

- Prilagođavanje stila komunikacije administrativnom stilu EU

- Djelotvorije i konciznije prenošenje pisane poruke

- Obraćanje pažnje na detalje u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku

 

Predavač: Trener Agencije za državnu službu FBiH, Amra Travančić - Imširović

Način prijavljivanja: 

- uz saglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku (primjer obrasca u prilogu), prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje mail adrese kontakt osobe za obuku. 

- Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku. 

 

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke, uz detaljan dnevni red i program rada.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Obrazac za verifikaciju možete preuzeti ovdje.

 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas211
Ukupno posjetaUkupno posjeta1017282
Logirani korisnici 0
Gosti 44