logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Juni 2018
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

Rok za prijavu: 20.06.2018. godine 
Rok za prijave je 22. maj 2018. godine
Januar-mart 2018.

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Vidovi i načini pismenog komuniciranja sa EU - Mostar

Mostar, 14.3.2017.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija, organizuje jednodnevni program obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“ u utorak 14. marta 2017. godine, sa početkom od 10,00 sati u prostorijama Studentskog hotela Mostar, ulica Trg Ivana Krndelja bb.

Ciljna grupa: Svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU integracija komuniciraju pisanim putem na engleskom jeziku i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi sa procesom EU integracija.

Opis: Seminar će omogućiti da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici će naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj. Obuka ima za cilj da pomogne kako efikasnije komunicirati poslovne ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata. Službenici koji će biti u prilici da učestvuju u kreiranju važnih dokumenata u procesu evropskih integracija, te da daju svoj ekspertski doprinos kroz pisane materijale, aktivnim učešćem na seminaru će unaprijediti svoju pisanu korespodenciju tako da bude profesionalnija, potpunija, jasnija i konciznija, te lakše razumljiva i tačna i usklađena sa zadatom formom.

Metodologija: Interaktivna prezentacija, analiza studija slučaja, prakticiranje na svojim primjerima, povratna informacija (feedback), itd.

Ciljevi: Razviti svijest o važnosti dobrog stila pisanja i naučiti tehnike i mehanizme za poboljšanje korektnosti, konkretnosti i čitljivosti ličnog načina pisanog komuniciranja, koje će biti od posebne važnosti pri pripremanju pisanih materijala (priloga i izvještaja) u vezi sa dinamičnim procesima evropskih integracija.

Očekivani uticaj na razvoj kompetencija polaznika obuke:

- Jasno prenošenje ideja, činjenica pisanim putem na engleskom jeziku

- Prilagođavanje stila komunikacije administrativnom stilu EU

- Djelotvornije i konciznije prenošenje pisane poruke

- Obraćanje pažnje na detalje u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku

 

Predavač: Trener Agencije za državnu službu FBiH, Alema Fazlić

Način prijavljivanja:

- putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba  uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

 Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas1814
Ukupno posjetaUkupno posjeta1115816
Logirani korisnici 0
Gosti 27