logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Septembar 2018
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

NAJAVA DOGAĐAJA

Termini obuke: I grupa 01. oktobar 2018. godine; II grupa 02. oktobar 2018. godinee
Rok za prijave: 03. oktobar 2018. godine.
Rok za prijave: 19. septembar 2018. godine.
Temini obuke: I grupa 24. 09.2018. godine, II grupa  25.09.2018. godine
Januar-mart 2018.

AKTUELNOSTI / VIJESTI

Program obuke za rukovodeće službenike, otvoreni poziv

Sarajevo, maj-juni 2017. godine

Obavještavamo vas da na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 542/17, od 6.4.2017. godine, Agencija planira implementaciju Prvog programa obuke za rukovodeće državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj program obuke namijenjen je rukovodećim državnim službenicima te načelnicima i šefovima unutrašnjih organizacionih jedinica/službi.

Sveobuhvatni cilj programa je pružanje podrške rukovoditeljima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Program je koncipiran u pet modula po tri dana obuke. Programi svih pet modula su dizajnirani tako da uključuju dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike.
Vremenska dinamika:

  • Modul I

Upravljanje razvojem organizacije: 25. i 26. maj 2017. godine
Treneri: dr.sc Elvir Čizmić i mr.sc. Đevad Šašić
Samoprocjena u razvoju karijere: 30. maj 2017. godine
Treneri: Adisa Ibraković i mr.sc. Adem Azapagić
Koordinator programa obuke: Sanela Tojaga, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  •  Modul II

Koučing kao instrument razvoja: 31. maj 2017. godine
Treneri:Ranka Katalinski i Dženana Kalaš
Strateško planiranje: 8. i 9. juni 2017. godine
Trener: Nijaz Avdukić
Koordinator: Jasminka Borković, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  • Modul III

Javni nastup: 20. i 21. juni 2017. godine
Treneri: Marina Bakić, Admir Arnautović i Nađa Lutvikadić Fočo (TBC)
Koordinator: Jasminka Borković, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Za naredne module termini će naknadno biti utvrđeni:

Upravljanje promjenama i organizaciona kultura u javnoj upravi: Septembar 2017.

  • Modul IV

Finansijsko upravljanje i kontrola: Septembar 2017.
Prevencija korupcije i integritet: Oktobar 2017.

  • Modul V

Savremeni koncept HRM: Oktobar 2017.
Interpersonalna komunikacija: Novembar 2017.
Završni rad: Novembar 2017. 

Ciljevi programa

Pohadjanje programa za rukovoditelje doprinosi povećanju efikasnosti rada rukovoditelja u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni usavršavaju na razvojnom putu, unaprijeđujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način. 

Uslov za dobijanje diplome:

Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70% od trajanja cjelokupnog programa, o čemu se vodi posebna evidencija. Kao dodatni kriterij za dobijanje bodova je učešće u završnom projektu koji podrazumijeva izvještaj ili prezentaciju od strane učesnika. Projekat u formi izvještaja ili prezentacije odnosio bi se na trenutne ili hitne konkretne strateške ili organizacione potrebe u instituciji ili sektoru, gdje rukovodilac radi. Mjesto i vrijeme završnog rada bit će utvrđeni naknadno.

Prijavljivanje i dodatne napomene:

Sadržaj programa obuke dostupan je na web stranici Agencije http://www.obuke.adsfbih.gov.ba.
Prijavljivanje se vrši isključivo on-line, putem web stranice Agencije, za cjelokupan program obuke. 

Krajnji rok za prijave je 19.5.2017. godine.

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena elektronskim putem, tri dana prije početka edukacije.

Agencija obezbjeđuje elektronski materijal, osvježenje i diplomu za polaznike koji budu imali najmanje 70% aktivnog učešća.

  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas1502
Ukupno posjetaUkupno posjeta1275545
Logirani korisnici 0
Gosti 18