logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiInspekcijski nadzor – upravne mjere i prekršajne sankcije za JLS - Tuzla

Tuzla, 17.1.2018.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje jednodnevnu obuku o praktičnoj primjeni procesnih zakona kod donošenje upravnih i drugih akata u vršenju inspekcijskog nadzora. Obuka će se realizovati na regionalnim lokalitetima, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave i prema vremenskom rasporedu, kako slijedi:

• Tuzla, 17. januar 2018. godine

Svrha obuke je unapređenje znanja i proširenje profesionalnih kapaciteta inspektora u vezi sa izradom upravnih i drugih akata iz djelokruga njihovog rada (zapisnika, rješenja i prekršajnog naloga), putem analize najčešćih grešaka i problema koji se dešavaju u praksi.

Ciljnu grupu čine općinski inspektori različitih profila i službenici ovlašteni za vršenje inspekcijskog nadzora.

Predavači: Amel Delić, magistar uprave i Diana Ružić, sekretar Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Način prijavljivanja: Zainteresirani uposlenici, nakon dobijanja saglasnosti neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa, elektronski se prijavljuju isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba. Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Program obuke za jedinice lokalne samuprave“.

Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku i potvrdu izjave o saglasnosti rukovodioca organa.

Krajnji rok za prijavljivanje je 14.1.2018. godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas74
Ukupno posjetaUkupno posjeta857059
Logirani korisnici 0
Gosti 49