logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiMotivacija zaposlenih - Tuzla

Tuzla, 18.01.2018.g

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru realizacije planiranih obuka iz Program obuke za 2018. godinu organizira jednodnevni program obuke na temu „Motivacija zaposlenih", 18. januara 2018. godine u Tuzli.

Svrha održavanja ove obuke je sticanje savremenih praktičnih znanja i vještina za uspješno motiviranje zaposlenika u radnom okruženju.

Ciljnu grupu čine rukovodioci i ostali državni službenici i zaposlenici organa državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se u svom poslu susreću sa problemima nedovoljne motiviranosti zaposlenika i/ili lične, a željeli bi to promijeniti u cilju bolje produktivnosti.

Sadržaj obuke:
- Pojam i faktori motivacije;
- Teorije i modeli motivacije;
- Manifestacije motivacije na radu;
- Faktori motivacije na poslu;
- Motivacija u kontekstu upravljanja;
- Motivacija kao činilac produktivnosti;
- Savremene strategije za poboljšanje motivacije;
- Mogućnosti rukovodilaca za motivisanje zaposlenih;
- Razvijanje sistema motivacije na poslu;
- Zadovoljavanje socio-emocionalnih potreba;
- Uspostavljanje sistema nagrađivanja

Način prijavljivanja:
Pravo učešća imaju zainteresirani koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.
Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji. Prilikom on-line prijavljivanja potrebno je pažljivo popuniti sve tražene podatke. U rubriku: „Vrsta programa obuke", upisati: Opća obuka za sve zaposlene

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15.01.2018. godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas73
Ukupno posjetaUkupno posjeta857058
Logirani korisnici 0
Gosti 30