logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiVještine komunikacije - rad sa strankama - Mostar

Mostar, 07.2.2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke za namještenike iz Kataloga obuke za 2018. godinu, organizuje jednodnevni program obuke na temu „Vještine komunikacije-rad sa strankama“ sa mjestom održavanja u Mostaru, 07.2.2018. godine

Trener: sa liste eksperata Agencije

Svrha: Jačanje komunikacijskih vještina polaznika u cilju minimiziranja konfliktnih situacija prilikom obavljanja svakodnevnih poslova.

Ciljna grupa: Namještenici organa uprave u Federaciji BiH

Sadržaj:

- Komunikacija sa strankama. Najčešće greške šalterskih službenika i kako ih prevazići;
- Komunikacija sa teškim strankama;
- Specifičnosti komuniciranja sa hendikepiranim strankama, načini i metode;
- Ponašanje u konfliktnim situacijama;
- Kako se boriti sa stresom u konfliktnim situacijama;
- Propusti zbog kojih možete imati nezadovljnu stranku;
- Praktični savjeti iz dobre prakse;


Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Pravo učešća imaju namještenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Specijalistički program obuke za namještenike.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanja obuke.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom, imenima predavača i mjestom održavanja bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

PRIJAVA NA EDUKACIJU / IZOBRAZBU
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas74
Ukupno posjetaUkupno posjeta857059
Logirani korisnici 0
Gosti 46