logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKancelarijsko i arhivsko poslovanje - Mostar

Mostar, 02. februar 2018. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2018. organizuje jednodnevnu obuku na temu „Kancelarijsko i arhivsko poslovanje“ sa mjestom održavanja u Mostaru, 2. februara 2018. godine.

Svrha: Ojačati kapacitete polaznika obuke iz oblasti praktične primjene propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju sa osvrtom na e-protokol.

Ciljna grupa: Namještenici organa uprave u Federaciji BiH

Sadržaj:

- Funkcija pisarnice i protokol predmeta
- Praktična primjena propisa kancelarijskog poslovanja
- E-uprava i Protokol u elektronskom obliku
- Aplikacija uredsko poslovanje
- Elektronske knjige protokola
- Elektronsko izvještavanje i pretraga
- Najčešće greške

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju namještenici organa državne službe koje imenuju rukovodioci organa i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: „Specijalistički program obuke za namještenike“.

Krajnji rok za prijavljivanje je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom, imenima predavača i mjestom održavanja obuke bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

PRIJAVA NA EDUKACIJU / IZOBRAZBU
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas72
Ukupno posjetaUkupno posjeta857057
Logirani korisnici 0
Gosti 20