logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiUvodni program za rad u organima državne uprave – Osnove uprave u FBiH, 24. juli Sarajevo

Rok za prijavu 20. juli

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru realizacije Programa obuke za 2018. godinu, planira realizaciju Uvodnog programa za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen je pripravnicima koji se pripremaju za polaganje ispita općeg znanja, uposlenicima koji imaju potrebu za osvježenjem znanja, te kandidatima koji se pripremaju za ulazak u državnu upravu.

Cilj programa je priprema pripravnika i kandidata u konkursnim procedurama za polaganje ispita općeg znanja, te unapređenje znanja uposlenih u organima uprave u Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti koja su predmet edukacije.

Sadržaj programa obuke za sve module utvrđen je u Uredbi o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/18) i ista je dostupna na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

Program je koncipiran u šest jednodnevnih modula. Svi moduli obuke će se održati u Sarajevu, u prostorijama Agencije, ulica Kulovića broj 7.

Vremenska dinamika:

Modul III

Osnove uprave u Federaciji BiH: 24.07.2018. godine
Trener: dr.sc. Merima Tanović
Krajnji rok za prijavu: 19.7.2018.

Način prijavljivanja:
Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.
Napomena: Prilikom on-line prijavljivanja potrebno popuniti sve tražene podatke. U kolonu: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke za novouposlene državne službenike i lica koja se prijavljuju na javne konkurse Agencije.
"Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje obuke, a trenutno nemaju status državnih službenika, odnosno namještenika, u dijelu koji se odnosi na službenu elektronsku adresu upisuju privatnu elektronsku adresu, a u dijelu koji se odnosi na službena adresa kontakt osobe za obuku i rukovoditelja organa upisuju Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;


Nadalje,

1. za naziv organa uprave izabrati "Federalni nivo" - "Agencija za državnu službu FBiH"
2. za naziv organizacione jedinice, upisati- Obuka i usavršavanje
3. za naziv radnog mjesta, upisati trenutni status (nezaposlen/zaposlen u….)
4. izjava/prihvatam

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je tri dana prije obuke ili do popune grupe.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal, potvrdu o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Napominjemo da je vremenski okvir realizacije ovog programa obuke izmijenjen i odstupa od Programa obuke (2018.) koji je najavljen na web stranici Agencije. Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas2861
Ukupno posjetaUkupno posjeta1813357
Logirani korisnici 0
Gosti 28