Događaji za Četvrtak, 17 Oktobar 2019

Lista događaja

Jednodnevna obuka "Primjena Zakona u inspekcijskom nadzoru iz oblasti urbanizma i ekologije" - Sarajevo

Četvrtak, 17 Oktobar 2019

Rok za prijave 11.10.2019.godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti inspekcijskog nadzora na temu ''Primjena Zakona u inspekcijskom nadzoru iz oblasti urbanizma i ekologije'' u Sarajevu 17. oktobra 2019. godine.