Događaji za Petak, 25 Oktobar 2019

Lista događaja

Jednodnevna obuka "Odnosi s medijima" – Sarajevo, 25. 10. 2019. godine

Petak, 25 Oktobar 2019

Rok za prijave  21.10.2019.godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje jednodnevni program obuke iz oblasti odnosa s javnošću na temu „Odnosi s medijima“ u Sarajevu, 25.10.2019. godine.
Svrha: Upoznavanje polaznika sa glavnim mehanizmima odnosa sa medijima, odnosno glavnim karakteristikama medijskih intervjua, događaja i konferencija za štampu, te kako napisati i osmisliti djelotvorna pisana i video saopštenja za javnost