Događaji za Ponedjeljak, 28 Oktobar 2019

Lista događaja

Menadžeri EU projekata - Sarajevo, oktobar-decembar 2019. godine

Ponedjeljak, 28 Oktobar 2019

Rok za prijavu, 23.10.2019. godine, ili do popune grupe

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizuje šestodnevni program obuke na temu „Menadžeri EU projekata“ u Sarajevu.