AKTUELNE OBUKE

Primjena antikoruptivnih mehanizama u provođenju postupaka eksproprijacije u Federaciji BiH

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 28.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 23.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

Primjena antikoruptivnih mehanizama u primjeni odredbi Zakona o građevinskom zemljištu i Zakona o stvarnim pravima

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 21.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 16.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

Dvodnevna radionica o samoprocjeni kriterija u procesu uvođenja CAF modela u Općini Čelić

Vrsta događaja: Fokus grupa/radni sastanak
Tip događaja: ADS
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo
Datum održavanja događaja: 29.06.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 29.06.2020. godiNe
Noćenje: Da

 

Četvrti ciklus program obuke za rukovodeće državne službenike

Vrsta događaja: Program obuke za rukovodeće državne službenike
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Višednevna
Mjesto održavanja događaja: Neum, Online, Inclass
Datum održavanja događaja: 08.06.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 04.06.2020. godiNe
Noćenje: Da

 

Sigurno korištenje računara i internet resursa

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 16.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 16.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

Izrada strateških dokumenata za Kanton Sarajevo

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 08.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 03.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

 

Izrada strateških dokumenata za Bosansko-podrinjski kanton

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 13.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 13.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

 

Izrada strateških dokumenata za Zapadno-hercegovački i Posavski kanton

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 15.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 16.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

Izrada strateških dokumenata za Unsko-sanski kanton

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 08.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 07.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

 

Izrada strateških dokumenata za Tuzlanski kanton

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 06.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 06.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

 

Izrada strateških dokumenata za Kanton 10

Vrsta događaja: Projekti/donacije
Tip događaja: ADS i Donatori
Trajanje događaja: Dvodnevna
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 06.07.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 06.07.2020. godiNe
Noćenje: Ne

 

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG