AKTUELNE OBUKE

Gramatička i stilska pravila za izradu propisa, Bihać, 16. 12. 2019. godine.

Tip: ADS
Mjesto održavanja obuke: Bihać
Datum održavanja obuke: 16.12.2019. godiNe
Rok za prijave (u) : 10.12.2019. godiNe
Noćenje: Ne

Rok za prijave: 10.12.2019. godine

Dvodnevna obuka na teme: Krizno komuniciranje i Upravljanje komunikacijom, Sarajevo, 05. i 06. decembar 2019. godine

Tip: ADS
Mjesto održavanja obuke: Sarajevo
Datum održavanja obuke: 05.12.2019. godiNe
Rok za prijave (u) : 29.11.2019. godiNe
Noćenje: Da
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizuje završni događaj iz oblasti odnosa s javnošću u Sara ...

Konferencija Upravljanje kvalitetom-Promijena svijesti u javnoj upravi

Tip: ADS
Mjesto održavanja obuke: Sarajevo
Datum održavanja obuke: 28.11.2019. godiNe

Sarajevo, 28. novembar 2019. godine

Menadžeri EU projekata - Sarajevo, oktobar-decembar 2019. godine

Tip: ADS
Mjesto održavanja obuke: Sarajevo
Datum održavanja obuke: 23.10.2019. godiNe
Rok za prijave (u) : 23.10.2019. godiNe

Rok za prijavu, 23.10.2019. godine, ili do popune grupe

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
caf-effective-user-290x200
Akcioni plan za unapređenje rada
  
Fotografije sa VII konferencije
 
Astana Sarajevo 2016
 

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG