Mreža kontakt osoba za obuku i ULJR (JLS)

 

 • Kontakt osoba za obuku: Samir Imamović

  Radno mjesto: Sekretar općine

 • Kontakt osoba za ULJR: Edin Kulenović

  Radno mjesto: Pomoćnik gradonačelnika za podršku i razvoj uprave

  Kontakt osoba za obuku: Edin Kulenović

  Radno mjesto: Pomoćnik gradonačelnika za podršku i razvoj uprave

 • Kontakt osoba za ULJR: Amela Bobić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za personalno-kadrovske poslove - matičar

  Kontakt osoba za obuku: Edita Mešić

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za personalne i kadrovske poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Alma Mehmedbegović Kartal

  Radno mjesto: Šef službe za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove

  Kontakt osoba za obuku: Alma Mehmedbegović Kartal

  Radno mjesto: Šef službe za opću upravu,društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Dragan Vukobrat

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika u Službi za opće poslove i društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Dragan Vukobrat

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika u Službi za opće poslove i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Nijaz Muhić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za upravljanje ljudskim resursima

  Kontakt osoba za obuku: Nijaz Muhić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za upravljanje ljudskim resursima

 • Kontakt osoba za obuku: Emir Rustempašić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za zajedničke poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Mirjana Relota

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za ULJR

  Kontakt osoba za obuku: Mirjana Relota

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za ULJR

 • Kontakt osoba za ULJR: Elvira Muratović

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Elvira Muratović

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Jasna Samardžić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika Službe za stručne i zajedničke poslove

  Kontakt osoba za obuku: Jasna Samardžić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika Službe za stručne i zajedničke poslove

 • Kontakt osoba za obuku: Anđelika Udženija

  Radno mjesto: Pomoćnica gradonačelnika za opću upravu

 • Kontakt osoba za ULJR: Jasmina Mehanović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za opću upravu

  Kontakt osoba za obuku: Enes Bešić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidska pitanja

 • Kontakt osoba za obuku: Mario Rozić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika-općinski tajnik

 • Kontakt osoba za ULJR: Omer Hadžić

  Radno mjesto: Sekretar općine

  Kontakt osoba za obuku: Omer Hadžić

  Radno mjesto: Sekretar općine

 • Kontakt osoba za obuku: Sanela Aličić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za budžet i finansije

  Kontakt osoba za ULJR: Elvir Delić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima

 • Kontakt osoba za obuku: Mišo Trupina

  Radno mjesto: Namještenik

 • Kontakt osoba za obuku: Miroslav Lucić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za poslove Centra

 • Kontakt osoba za ULJR: Hamida Ašiš

  Radno mjesto: Sekretar općinskog vijeća

  Kontakt osoba za obuku: Hamida Ašiš

  Radno mjesto: Sekretar općinskog vijeća

 • Kontakt osoba za obuku: Brankica Milaković

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Elma Kojčin

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za poljoprivredu i šumarstvo

  Kontakt osoba za obuku: Šemsudin Fišević

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika

 • Kontakt osoba za obuku: Zorica Nenadić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za poslove matičnog ureda

 • Kontakt osoba za obuku: Armin Čavrk

  Radno mjesto: Menadžer centra za pružanje usluga građanima-Stručni savjetnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR: Branko Matijanić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Branko Matijanić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Nihada Širbegović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za upravljanje društvenim djelatnostima

  Kontakt osoba za obuku: Nihada Širbegović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za upravljanje društvenim djelatnostima

 • Kontakt osoba za ULJR: Subha Krajišnik

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ULJR

  Kontakt osoba za obuku: Senada Kočan

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i kadrovske poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Enes Delić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Nermina Hadžimuhamedović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za obuku: Josipa Rupčić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za građanska stanja-matičar

 • Kontakt osoba za ULJR: Selma Hrgić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za radne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Arslan

  Radno mjesto: Stručni saradnik za obradu zahtjeva za pristup informacijama i edukaciju uposlenih

 • Kontakt osoba za ULJR: Dženana Čenanović

  Radno mjesto: Šef stručne službe

  Kontakt osoba za obuku: Meliha Omerspahić

  Radno mjesto: Šef stručne službe za usklađenost, integritet i kontrolu kvaliteta

 • Kontakt osoba za ULJR: Muvedeta Fazlić

  Radno mjesto:  Šef Odsjeka za opću upravu

  Kontakt osoba za obuku: Muvedeta Fazlić

  Radno mjesto:  Šef Odsjeka za opću upravu

 • Kontakt osoba za ULJR: Dunja Zahirović

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za stručne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Dunja Zahirović

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za stručne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Velid Hrnjić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

  Kontakt osoba za obuku: Velid Hrnjić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 • Kontakt osoba za ULJR: Marijana Tomičić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za opće i radne i stambene poslove; Stručni savjetnik za ljudske resurse u Službi za opću upravu, lokalnu samoupravu

  Kontakt osoba za obuku: Alma Neimarlija

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za obuku: Hazim Jusufović

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu, BIZ i raseljena lica

 • Kontakt osoba za obuku: Dragomir Lučić

  Radno mjesto: Tajnik općine

 • Kontakt osoba za ULJR: Merisa Mujkić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ljudske resurse i pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Merisa Mujkić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ljudske resurse i pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Suada Pudić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Suada Pudić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Nedžad Ramić

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za zajedničke i stručne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Nedžad Ramić

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika u Službi za zajedničke i stručne poslove

 • Kontakt osoba za obuku: Ankica Tvrtković

  Radno mjesto: Pomočnica načelnika

 • Kontakt osoba za ULJR: Miro Lovrić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Miro Lovrić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za obuku: Jasma Dizdar

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za poslove opće uprave i radne odnose

 • Kontakt osoba za ULJR: Nina Mujkanović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravna pitanja

  Kontakt osoba za obuku: Amra Gazibegović Subašić

  Radno mjesto: Rukovodilac stručne službe općinskog načelnika

 • Kontakt osoba za ULJR: Tamara Boras

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Tamara Boras

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za personalne poslove

 • Kontakt osoba za obuku: Mirsada Skejić

  Radno mjesto: Viši referent za rad, radne odnose i ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR: Sonja Zubac

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kadrovsku politiku i obuku uposlenika

  Kontakt osoba za obuku: Sonja Zubac

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kadrovsku politiku i obuku uposlenika

 • Kontakt osoba za obuku: Snježana Čuljak

  Radno mjesto: Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

 • Kontakt osoba za ULJR: Ševala Dokara

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurse

  Kontakt osoba za obuku: Ševala Dokara

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR: Biljana Skopljaković

  Radno mjesto: Šef unutrašnje organizacione jedinice

  Kontakt osoba za obuku: Jasmin Hodžić

  Radno mjesto: Sekretar općine

 • Kontakt osoba za ULJR: Azira Manov Pandža

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za opću upravu i personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Azira Manov Pandža

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za opću upravu i personalne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Imer Karagić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika

  Kontakt osoba za obuku: Imer Karagić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika

 • Kontakt osoba za obuku: Ivana Kljajić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, tužbe i ugovore

 • Kontakt osoba za ULJR: Nadira Husić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ljudske resurse 

  Kontakt osoba za obuku: Nadira Husić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ljudske resurse 

 • Kontakt osoba za ULJR: Ana Živković

  Radno mjesto: Stručni suradnik za ljudske resurse

  Kontakt osoba za obuku: Ana Živković

  Radno mjesto: Stručni suradnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR: Hamdo Selimbegović

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika

  Kontakt osoba za obuku: Hamdo Selimbegović

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika

 • Kontakt osoba za ULJR: Ivanka Arapović-Galić

  Radno mjesto: Pomoćnica načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Ivanka Arapović-Galić

  Radno mjesto: Pomoćnica načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Marijana Jeličić

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne i personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Marijana Jeličić

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne i personalne poslove

 • Kontakt osoba za obuku: Jelena Senta

  Radno mjesto: Rukovoditelj službe za upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Suada Cerić Zulić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurse i peronalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Behija Bajrić

  Radno mjesto: Šef Centra za pružanje usluga građanima

 • Kontakt osoba za ULJR: Hamid Omerović

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti

  Kontakt osoba za obuku: Hamid Omerović

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za obuku: Zejneba Vikalo

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravnu djelatnost

 • Kontakt osoba za ULJR: Abid Šehović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Hamida Gušić 

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravno rješavanje u stambenoj oblasti

 • Kontakt osoba za obuku: Jelena Perić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za poslove matičnog ureda

 • Kontakt osoba za obuku: Dalibor Markić

  Radno mjesto: Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za obuku: Amir Šabačkić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i CZ

 • Kontakt osoba za obuku: Mirnes Dedukić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR: Kristijan Petrović

  Radno mjesto: Tajnik tijela uprave

  Kontakt osoba za obuku: Nedžad Nuhić

  Radno mjesto: Pomoćnik načelnika za planiranje razvoja i investicije

 • Kontakt osoba za ULJR: Mirjana Lovrinović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

  Kontakt osoba za obuku: Mirjana Lovrinović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 • Kontakt osoba za obuku: Esad Velić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za društvene djelatnosti

 • Kontakt osoba za ULJR: Maja H.Jašaragić Suljanović

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima i IT sistemom grada

  Kontakt osoba za obuku: Maja H.Jašaragić Suljanović

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima i IT sistemom grada

 • Kontakt osoba za obuku: Martin Grujo

  Radno mjesto: Šef Službe stručnih i općih poslova

 • Kontakt osoba za ULJR: Nihad Hadžiahmetović

  Radno mjesto: Pomočnik načelnika

  Kontakt osoba za obuku: Nihad Hadžiahmetović

  Radno mjesto: Pomočnik načelnika

 • Kontakt osoba za ULJR: Halima Ahmedović

  Radno mjesto: Viši samostalni referent

  Kontakt osoba za obuku: Halima Ahmedović

  Radno mjesto: Viši samostalni referent

 • Kontakt osoba za obuku

  Radno mjesto

 • Kontakt osoba za ULJR: Sadžida Ganić

  Radno mjesto: Referent za poslovno-personalne evidencije

  Kontakt osoba za obuku: Sadžida Ganić

  Radno mjesto: Referent za poslovno-personalne evidencije

 • Kontakt osoba za ULJR: Begzad Hidić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

  Kontakt osoba za obuku: Begzad Hidić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

 • Kontakt osoba za ULJR: Elvir Crvenjak

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika

  Kontakt osoba za obuku: Elvir Crvenjak

  Radno mjesto: Pomoćnik općinskog načelnika

 • Kontakt osoba za ULJR: Naila Jusupović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za ljudske resurse

  Kontakt osoba za obuku: Naila Jusupović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za ljudske resurse

 • Kontakt osoba za ULJR

  Radno mjesto

  Kontakt osoba za obuku: Enisa Mulić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurse u Službi kabineta Gradonačelnika

 • Kontakt osoba za obuku: Alija Čehajić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za CZ

 • Kontakt osoba za obuku: Ivana Radoš

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za upravno-pravne i personalne poslove