Mreža kontakt osoba za obuku i ULJR (Federalni nivo)

 

 • Kontakt osoba za ULJR: Irena Krtalić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za razvoj državne službe u Odjeljenju za stručno usavršavanje i razvoj državne službe

  Kontakt osoba za obuku: Irena Krtalić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za razvoj državne službe u Odjeljenju za stručno usavršavanje i razvoj državne službe

 • Kontakt osoba za ULJR: Adnan Šerak

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i radne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Adnan Šerak

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove i radne odnose

 • Kontakt osoba za ULJR: Admir Hadrović

  Radno mjesto: Direktor

  Kontakt osoba za obuku: Admir Hadrović

  Radno mjesto: Direktor

         Kontakt osoba za ULJR: Aida Pepić

  Radno mjesto: Arhivski tehničar

  Kontakt osoba za obuku: Aida Pepić

  Radno mjesto: Arhivski tehničar

   

 • Kontakt osoba za ULJR: Tanja Hadžiavdić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Tanja Hadžiavdić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Adnan Zeković

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurese

  Kontakt osoba za obuku: Adnan Zeković

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ljudske resurese

 • Kontakt osoba za ULJR: Mirela Trnka

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Mirela Trnka

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Enisa Kafedžić

  Radno mjesto: Načelnik Službe za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Enisa Kafedžić

  Radno mjesto: Načelnik Službe za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Dalila Efendić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora-rukovodilac Kabineta

  Kontakt osoba za obuku: Dalila Efendić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora-rukovodilac Kabineta

 • Kontakt osoba za ULJR: Jasminka Suša

  Radno mjesto: Sekretar organa

  Kontakt osoba za obuku: Jasminka Suša

  Radno mjesto: Sekretar organa

 • Kontakt osoba za ULJR: Nikola Mlakić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Diana Ružić

  Radno mjesto: Sekretar organa

 • Kontakt osoba za ULJR: Marko Ivanković

  Radno mjesto: Direktor

  Kontakt osoba za obuku: Ornela Čolić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za radne odnose

 • Kontakt osoba za ULJR: Aida Kekić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Aida Kekić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Amra Đurđević

  Radno mjesto: Načelnik Službe za pravne i opšte poslove

  Kontakt osoba za obuku: Amra Đurđević

  Radno mjesto: Načelnik Službe za pravne i opšte poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Hikmeta Hošić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove i radne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Hikmeta Hošić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove i radne odnose

 • Kontakt osoba za ULJR: Mirsad Mujković

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za kontrolu

  Kontakt osoba za obuku: Senad Velić

  Radno mjesto: Načelnik Službe za pravne i opšte poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Bećo Sarajlija

  Radno mjesto: Sekretar Zavoda

  Kontakt osoba za obuku: Bećo Sarajlija

  Radno mjesto: Sekretar Zavoda

 • Kontakt osoba za ULJR: Sabina Džanko

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Miroslav Kosorić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za kadrovske i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Davorka Jukić

  Radno mjesto: Načelnica Službe za pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Davorka Jukić

  Radno mjesto: Načelnica Službe za pravne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Stipo Buljan

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Stipo Buljan

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

 • Kontakt osoba za ULJR: Irena Sulić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Munevera Bečirović

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva

  Kontakt osoba za ULJR: Dženana Prcanović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Dženana Prcanović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Dunja Petrušić

  Radno mjesto: Pomoćnik ministrice za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije

  Kontakt osoba za obuku: Sabina Salihbegović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

 • Kontakt osoba za ULJR: Amel Škulj

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Amel Škulj

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Željko Skarica

  Radno mjesto: Glavni federalni upravni inspektor

  Kontakt osoba za obuku: Jagoda Krdžović

  Radno mjesto: Načelnica Službe za opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Zerina Konjhodžić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Zerina Konjhodžić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Sanda Ibrahimović

  Radno mjesto: Stručni saradnik za personalne i statisticko evidencione poslove

  Kontakt osoba za obuku: Selma Kličić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za evropske integracije i saradnju

 • Kontakt osoba za ULJR: Belma Grcić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne i kadrovske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Belma Grcić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne i kadrovske poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Neira Hot-Biloš

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Neira Hot-Biloš

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i personalne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Nikolina Radovan

  Radno mjesto: Šefica Odsjek za pravne poslove i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Blaženka Prskalo

  Radno mjesto: Stručna saradnica za poslove prevođenja

 • Kontakt osoba za ULJR: Aida Salčin

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za obuku i analitiku

  Kontakt osoba za obuku: Aida Salčin

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za obuku i analitiku

 • Kontakt osoba za ULJR: Sadija Čuljević

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radno-pravne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Amina Alihodžić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kulturno umjetničke aktivnosti i edukaciju

 • Kontakt osoba za ULJR: Jasmina Avdić

  Radno mjesto: Šefica Odsjeka za nomativno-pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Jasmina Avdić

  Radno mjesto: Šefica Odsjeka za nomativno-pravne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Adisa Mehić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za normativno-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Adisa Mehić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za normativno-pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Azer Begović

  Radno mjesto: Pomoćnik federalnog pravobranitelja

  Kontakt osoba za obuku: Vesna Čuljak

  Radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Rabiha Brkić-Dugonjić

  Radno mjesto: Stručna savjetnica

  Kontakt osoba za obuku: Rabiha Brkić-Dugonjić

  Radno mjesto: Stručna savjetnica

 • Kontakt osoba za ULJR: Zlatan Hrnčić

  Radno mjesto: V.d. Pomoćnik direktora

  Kontakt osoba za obuku: Zlatan Hrnčić

  Radno mjesto: V.d. Pomoćnik direktora

 • Generalni sekretarijat Vlade FBiH 

      Kontakt osoba za ULJR: Azra Alkalaj 

  Kontakt osoba za ULJR: Zlatan Hrnčić

      Radno mjesto: Pomoćnik sekretara za opće i pravne poslove

      Kontakt osoba za obuku: Benjamin Bećar

      Radno mjesto: Viši stručni saradnik za radne odnose

 • Kontakt osoba za ULJR: Muhamed Dupanović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Muhamed Dupanović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i personalne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Snežana Kesić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za upravno pravne, kadrovske, zajedničke i poslove zdravstvene zaštite

  Kontakt osoba za obuku: Sanela Vasilj

  Radno mjesto: Viši referent - tajnica

  Kontakt osoba za ULJR: Bojan Glibo

  Radno mjesto: Odgajatelj osuđenih osoba

  Kontakt osoba za obuku: Bojan Glibo

  Radno mjesto: Odgajatelj osuđenih osoba

  Kontakt osoba za ULJR: Asim Aljić

  Radno mjesto: Direktor

  Kontakt osoba za obuku: Minela Alidžanović

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za pravne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Mersida Buljubašić

  Radno mjesto: Šef u Odsjeku za upravno-pravne i kadrovske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Azra Dajić

  Radno mjesto: Šef Pisarnice

 • Kontakt osoba za ULJR: Ekrem Durmo

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ekonomska pitanja

  Kontakt osoba za obuku: Ekrem Durmo

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ekonomska pitanja

 • Kontakt osoba za ULJR: Mirha Subašić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za kadrovske i pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Azra Pljevljak

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kadrovske i pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Lamija Stambolić

  Radno mjesto: Šef Osjeka za kadrovske i pravne poslove 

  Kontakt osoba za obuku: Aida Kumšić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Azra Selimović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radne odnose u Službi za opće poslove Zajedničke službe P F BIH

  Kontakt osoba za obuku: Izmir Hadžiavdić

  Radno mjesto: Tajnik Doma naroda

 • Kontakt osoba za ULJR: Azra Selimović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radne odnose u Službi za opće poslove Zajedničke službe P F BIH

  Kontakt osoba za obuku: Stela Ibrović

  Radno mjesto: v.d. Sekretar

 • Kontakt osoba za ULJR: Tatjana Veljović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Tatjana Veljović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Niveska Oroz

  Radno mjesto: Savjetnik predsjednika FBiH

  Kontakt osoba za obuku: Mira Bagarić

  Radno mjesto: Šefica Ureda

  Kontakt osoba za ULJR: Ilhana Ćehaja

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim resursima

  Kontakt osoba za ULJR: Elvedin Ćeković

  Radno mjesto: Savjetnik sekretar

  Kontakt osoba za obuku: Snježana Papić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik

 • Kontakt osoba za ULJR: Tea Andrić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik u sektoru iz oblasti gospodarstva

  Kontakt osoba za obuku: Željko Silađi

  Radno mjesto: Direktor

 • Kontakt osoba za ULJR: Emir Hrustanović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za implementaciju projekata, koordinaciju procesa prevođenja iz oblasti evropskih integracija i instrumente pretpristupne pomoći

  Kontakt osoba za obuku: Emir Hrustanović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za implementaciju projekata, koordinaciju procesa prevođenja iz oblasti evropskih integracija i instrumente pretpristupne pomoći

 • Kontakt osoba za ULJR: Nenad Pavlović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Nenad Pavlović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i opće poslove

 • Kontakt osoba za ULJR: Edina Merić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Adnan Sipović

  Radno mjesto: Inspektor za analitiku i informisanje

 • Kontakt osoba za ULJR: Azra Selimović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za radne odnose u Službi za opće poslove