Mreža kontakt osoba za obuku i ULJR (Kantonalni nivo)

 

 • Agencija za privatizaciju BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Samra Omerbegović

  Radno mjesto: Direktorica Agencije


  Arhiv BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Taiba Mehmetbegović

  Radno mjesto: Direktorica Arhiva


  Kantonalna direkcija robnih rezervi BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Nisveta Ratković

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za pravne poslove


  Kantonalna uprava civilne zaštite BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Mahmut Pleh

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za mjere zaštite


  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Mensur Sudić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativne i upravno-pravne poslove


  Kantonalni sud u Goraždu

  Kontakt osoba za ULJR: Nermina Tiro

  Radno mjesto: Šef sudske pisarnice


  Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Lejla Tihić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za planiranje, upravljanje ljudskim resursima i odnose sa medijima

  Kontakt osoba za obuku: Jasenko Hadžić


  Ministarstvo za boračka pitanja BPK

  Kontakt osoba za obuku: Nedžad Topalović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za boračka pitanja


  Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Ermin Dragolj

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za oblast obrazovanja

  Kontakt osoba za obuku: Amir Duhović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove


  Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Emina Bašić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Asim Plakalo, Alma Šabanija

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za opšte i pravne poslove


  Ministarstvo za privredu BPK

  Kontakt osoba za obuku: Emir Hodović

  Radno mjesto: Načelnik sektora za opće poslove


  Ministarstvo za socijanu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Fahrudin Forto

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Fahrudin Forto

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno - pravne poslove


  Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Sabina Hadžović

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Nedim Tiro

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove


  Općinski sud u Goraždu

  Kontakt osoba za ULJR: Edin Halilović

  Radno mjesto: Šef zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Goraždu


  Stručna služba za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Merko Karahmetović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Merko Karahmetović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne poslove


  Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći BPK

  Kontakt osoba za ULJR: Ružica Skoko

  Radno mjesto: Stručni savjetnik-pravni zastupnik

  Kontakt osoba za obuku: Ružica Skoko

  Radno mjesto: Stručni savjetnik-pravni zastupnik

 • Agencija Stari Grad Mostar

  Kontakt osoba za ULJR

  Radno mjesto

  Kontakt osoba za obuku

  Radno mjesto


  Arhiv HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Nihad Rahimić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za zaštitu arhivske građe van arhiva

  Kontakt osoba za obuku: Nihad Rahimić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za zaštitu arhivske građe van arhiva


  Kantonalni sud HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Ivanišević Vejzović Nataša

  Radno mjesto: Sekretar Suda

  Kontakt osoba za obuku: Ivanišević Vejzović Nataša

  Radno mjesto: Sekretar Suda


  Kantonalno javno pravobranilaštvo HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Sanja Pajić

  Radno mjesto: Zamjenik kantonalnog javnog pravobranioca

  Kontakt osoba za obuku: Sanja Pajić

  Radno mjesto: Zamjenik kantonalnog javnog pravobranioca


  Kantonalno tužiteljstvo HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Amra Bojičić

  Radno mjesto: Sekretar

  Kontakt osoba za obuku: Amra Bojičić

  Radno mjesto: Sekretar


  Kazneno-popravni zavod Mostar

  Kontakt osoba za obuku: Sanela Vasilj

  Radno mjesto: Viši referent-Tajnica


  Ministarstvo finansija HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Snježana Mucić

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Snježana Mucić

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva


  Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Saudin Memić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne, studijsko-analitičke i stručne operativne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Saudin Memić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne, studijsko-analitičke i stručne operativne poslove


  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

  Kontakt osoba za obuku: Azemina Gubeljić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za mlade


  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Dijana Drmać

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Dijana Drmać

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva


  Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Tomislav Zovko

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Tomislav Zovko

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva


  Ministarstvo privrede HNK

  Kontakt osoba za obuku: Adila Buljko

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo prometa i veza HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Slavenka Markić

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Slavenka Markić

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva


  Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša

  Kontakt osoba za ULJR: Altijana Humačkić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za radne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Vesna Krešić

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva


  Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Nermina Kodro-Hubana

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja kadrovskih poslova

  Kontakt osoba za obuku: Nermina Kodro-Hubana

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja kadrovskih poslova


  Ministarstvo za pitanja boraca HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Razija Šejtanić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za kadrovske, opće i administrativne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Razija Šejtanić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za kadrovske, opće i administrativne poslove


  Ministarstvo zdravstva rada i socijalne zaštite HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Enes Mulać

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Enes Mulać

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva


  Općinski sud Čapljina

  Kontakt osoba za ULJR: Davorka Doko

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Davorka Doko

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Općinski sud Mostar

  Kontakt osoba za ULJR: Kimeta Ljeljak

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Kimeta Ljeljak

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Općinski sud u Konjicu

  Kontakt osoba za ULJR: Mira Magazin

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Mira Magazin

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Pedagoški zavod Mostar

  Kontakt osoba za ULJR: Elvira Đidelija

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Elvira Đidelija

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opće poslove


  Skupština HNK

  Kontakt osoba za obuku: Željka Čule

  Radno mjesto: Sekretar 


  Stručna služba Vlade HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Svjetlana Marušić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Svjetlana Marušić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za normativno-pravne poslove


  Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Jela Čović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za upravo-pravne, opće i materijalno finansijske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Jela Čović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za upravo-pravne, opće i materijalno finansijske poslove


  Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Mirjana Čule

  Radno mjesto: Šef Odjela za imovinsko-pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Mirjana Čule

  Radno mjesto: Šef Odjela za imovinsko-pravne poslove


  Uprava za prognanike i izbjeglice HNK

  Kontakt osoba za obuku: Enver Brkan

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za raseljene osobe i izbjeglice


  Ured predsjednika Vlade HNK

  Kontakt osoba za obuku: Kristina Crnjac

  Radno mjesto: Šef Odjela za odnose s javnošću


  Ured za zakonodavstvo Vlade HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Dijana Jurić

  Radno mjesto: Viši referent

  Kontakt osoba za obuku: Dijana Jurić

  Radno mjesto: Viši referent


  Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara

  Kontakt osoba za ULJR: Senad Defterdarević

  Radno mjesto: Šef Službe opštih poslova

  Kontakt osoba za obuku: Senad Defterdarević

  Radno mjesto: Šef Sužbe opštih poslova


  Zavod za školstvo Mostar

  Kontakt osoba za ULJR: Biljana Knezović

  Radno mjesto: Šef Odjela za pravne, kadrovske, računovodstveno-materijalne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Biljana Knezović

  Radno mjesto: Šef Odjela za pravne, kadrovske, računovodstveno-materijalne i opće poslove


  Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa/kulturno-povijesne baštine HNK

  Kontakt osoba za ULJR: Antonija Milić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Antonija Milić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne, kadrovske i opće poslove

 • Direkcija robnih rezervi 

  Kontakt osoba za obuku: Senad Džanković

  Radno mjesto: Direktor


  Federalni zavod za statistiku-Odjel Livno

  Kontakt osoba za obuku: Mira Vujeva

  Radno mjesto: Načelnik Službe za statistiku za područje K10


  Federalno ministartsvo za pitanja boraca i invalida Domovinskog rata - Odsjek za vođenje vojne evidencije

  Kontakt osoba za obuku: Davorka Boban

  Radno mjesto: Šef Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojnih obaveza


  Kantonalno tužiteljstvo K10

  Kontakt osoba za ULJR: Kristijana Ivanković

  Kontakt osoba za obuku: Nijaz Golub

  Radno mjesto: Tajnik-arhivar


  Ministarstvo financija K10

  Kontakt osoba za obuku: Josip Ivković

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove


  Ministarstvo gospodarstva K10

  Kontakt osoba za obuku: Katica Drmić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za ured i uredske poslove


  Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša K10

  Kontakt osoba za obuku: Adi Duran

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove


  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva K10

  Kontakt osoba za ULJR: Snježana Vukadin

  Kontakt osoba za obuku: Marko Barać

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove u Kabinetu ministra


  Ministarstvo pravosuđa i uprave K10

  Kontakt osoba za ULJR: Nusreta Sitnić, Ivica Ćosić

  Radno mjesto: Pomoćnica ministra za upravu, Pomoćnik ministra za pravosuđe

  Kontakt osoba za obuku: Nusreta Sitnić

  Radno mjesto: Pomoćnica ministra za upravu


  Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih K10

  Kontakt osoba za obuku: Finka Krišto

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za tržište i upošljavanje


  Ministarstvo unutarnjih poslova K10

  Kontakt osoba za ULJR: Sabina Čitak

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za kadrovske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Sabina Čitak

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za kadrovske poslove


  Općinski sud Livno

  Kontakt osoba za ULJR: Marija Vila-Robović

  Radno mjesto: Tajnik suda

  Kontakt osoba za obuku: Marija Vila-Robović

  Radno mjesto: Tajnik suda


  Porezna uprava Federacije BiH- Kantonalni porezni ured Livno

  Kontakt osoba za obuku: Ivica Mišić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora u Kantonalnom poreznom uredu Livno


  Služba za odnose s javnošću Vlade K10

  Kontakt osoba za ULJR: Tatjana Ivković

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ekonomske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Tatjana Ivković

  Radno mjesto: Stručni saradnik za ekonomske poslove


  Stručna služba Skupštine Kantona 10

  Kontakt osoba za obuku: Anita Radoš

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za propise


  Stručne službe Vlade K10

  Kontakt osoba za obuku: Josipa Čakar

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za personalne poslove


  Uprava za ceste K10

  Kontakt osoba za ULJR: Ivan Madunić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za održavanje cesta i sigurnosti prometa

  Kontakt osoba za obuku: Ivan Madunić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za održavanje cesta i sigurnosti prometa


  Uprava civilne zaštite K10

  Kontakt osoba za ULJR: Diana Čačija

  Radno mjesto: Načelnik sektora za strukturu i obuku

  Kontakt osoba za obuku: Diana Čačija

  Radno mjesto: Načelnik sektora za strukturu i obuku


  Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove K10

  Kontakt osoba za obuku: Zdravka Vidović

  Radno mjesto: Direktor Uprave


  Uprava za inspekcijske poslove K10

  Kontakt osoba za ULJR: Mate Krželj

  Kontakt osoba za obuku: Ivo Vrdoljak

  Radno mjesto: Viši samostalni financijski referent


  Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane K10

  Kontakt osoba za ULJR: Augustin Jolić

  Kontakt osoba za obuku: Ljiljana Kovačević

  Radno mjesto: Direktor Uprave


  Ured za suradnju s međunarodnim organizacijama i institucijama Vlade K10

  Kontakt osoba za obuku: Ivan Dilber

  Radno mjesto: Predstojnik Ureda


  Ured za zakonodavstvo Vlade K10

  Kontakt osoba za obuku: Sevlija Velagić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove

 • Direkcija za robne rezerve KS

  Kontakt osoba za ULJR: Amra Rizvan

  Radno mjesto: Direktorica

  Kontakt osoba za obuku: Amra Rizvan

  Radno mjesto: Direktorica


  Kabinet premijera KS

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Mujkić

  Radno mjesto: Šefica Kabineta


  Kantonalna uprava civilne zaštite KS

  Kontakt osoba za ULJR: Elma Bećirović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Elma Bećirović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne poslove


  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS

  Kontakt osoba za ULJR: Jagoda Smajiš

  Radno mjesto: Sekretar

  Kontakt osoba za obuku: Dalila Hakalović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove


  Kantonalni sud u Sarajevu

  Kontakt osoba za ULJR: Sadžida Sipović

  Radno mjesto: Viši referent za opšte i personalne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Enisa Pazalja

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS

  Kontakt osoba za ULJR: Fadila Musić

  Radno mjesto: Pomoćnica direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak

  Kontakt osoba za obuku: Fadila Musić

  Radno mjesto: Pomoćnica direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak


  Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa

  Kontakt osoba za obuku: Jasmina Eminagić

  Radno mjesto: Saradnik za pravne poslove


  Kantonalno tužilaštvo KS

  Kontakt osoba za ULJR: Berina Ganija

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Alen Šarčević

  Radno mjesto: Sekretar tužilaštva


  Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS

  Kontakt osoba za ULJR: Nihad Kozlić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za praćenje realizacije investicionih projekata

  Kontakt osoba za obuku: Nihad Kozlić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za praćenje realizacije investicionih projekata


  Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

  Kontakt osoba za ULJR: Almasa Zubović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Almasa Zubović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS

  Kontakt osoba za ULJR: Belma Trajkov

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Zoran Jovetić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za socijalnu politiku


  Ministarstvo finansija KS

  Kontakt osoba za ULJR: Zejna Avdić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Elezović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove


  Ministarstvo kulture i sporta KS

  Kontakt osoba za obuku: Dragan Vujmilović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo pravde i uprave KS

  Kontakt osoba za obuku: Indira Šulović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo saobraćaja KS

  Kontakt osoba za ULJR: Amina Čadro

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Amela Šaćirbegović

  Radno mjesto: Stručni saradnik za realizaciju projekata i međunarodne programe


  Ministarstvo unutrašnjih poslova KS - Uprava policije i Uprava administracije

  Kontakt osoba za ULJR: Emira Fako

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za prava iz radnih odnosa i stambena pitanja

  Kontakt osoba za obuku: Amra Kovač i Sejda Hasanović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za razvoj i stručno usavršavanje

  Kontakt osoba za obuku: Ismeta Sjenar

  Radno mjesto: Načelnica sektora za koordinaciju i stručno usavršavanje


  Ministarstvo za boračka pitanja KS

  Kontakt osoba za ULJR: Belma Adilović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Belma Adilović, Elzira Arifhodžić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS

  Kontakt osoba za ULJR: Abid Fejzić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Ljiljana Prelčec

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo zdravstva KS

  Kontakt osoba za ULJR: Amra Isić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Smail Demirović

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne poslove


  Općinski sud Sarajevo

  Kontakt osoba za obuku: Elvir Kurić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za IKT


  Pravobranilaštvo KS

  Kontakt osoba za obuku: Adem Festić

  Radno mjesto: Zamjenik pravobranioca


  Press služba KS

  Kontakt osoba za obuku: Lamija Bojadžić

  Radno mjesto: Šef press službe


  Profesionalna vatrogasna brigada KS (u sklopu je KUCZ)

  Kontakt osoba za ULJR: Elma Bećirović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Elma Bećirović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno pravne poslove


  Služba protokola KS

  Kontakt osoba za obuku: Nenad Marilović

  Radno mjesto: Šef Službe


  Služba za skupštinske poslove Skupštine KS

  Kontakt osoba za obuku: Almira Kulovac -Šetkić

  Radno mjesto: Sekretar Skupštine


  Služba za zajedničke poslove KS

  Kontakt osoba za ULJR: Đulesma Malagić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za personalne i pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Ahmetspahić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za opšte, pravne i personalne poslove


  Stručna služba Vlade KS

  Kontakt osoba za ULJR: Mersiha Šabaredžović Klačar

  Radno mjesto: Sekretar Vlade

  Kontakt osoba za obuku: Fahira Kajanija


  Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

  Kontakt osoba za ULJR: Faruk Šahbegović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kontrolu i nadgledanje sistema upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo

  Kontakt osoba za obuku: Faruk Šahbegović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za kontrolu i nadgledanje sistema upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo


  Ured za zakonodavstvo Vlade KS

  Kontakt osoba za ULJR: Ahmed Ljubović

  Radno mjesto: Sekretar Ureda


  Zavod za informatiku i statistiku KS

  Kontakt osoba za ULJR: Jasmin Jarebica

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Jasmin Jarebica

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove


  Zavod za izgradnju KS

  Kontakt osoba za ULJR: Sanida Pašić

  Radno mjesto: Šef Službe za pravne, stambene i opšte poslove

  Kontakt osoba za obuku: Sanida Pašić

  Radno mjesto: Šef Službe za pravne, stambene i opšte poslove


  Zavod za planiranje razvoja kantona KS

  Kontakt osoba za ULJR: Slavica Krupalija

  Kontakt osoba za obuku: Mirna Sandžaktarević

  Radno mjesto: Stručni saradnik za praćenje sociopsihološkog aspekta

 • Domaljevac-Šamac

  Kontakt osoba za obuku: Miroslav Lucić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za poslove Centra

  Odžak

  Kontakt osoba za obuku: Ivana Kljajić

  Radno mjesto: Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, tužbe i ugovore

  Orašje

  Kontakt osoba za ULJR: Ana Živković

  Radno mjesto: Stručni suradnik za ljudske resurse

  Kontakt osoba za obuku: Ana Živković

  Radno mjesto: Stručni suradnik za ljudske resurse

 • Kabinet premijera SBK

  Kontakt osoba za obuku: Elvir Perenda

  Radno mjesto: Šef Kabineta


  Kantonalna direkcija za puteve SBK

  Kontakt osoba za obuku: Azra Alispahić


  Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Zenada Čaušević

  Radno mjesto: Šef Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite

  Kontakt osoba za obuku: Miroslav Štrbac


  Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Mehrid Petrović

  Radno mjesto: Pomoćnik ravnatelja za imovinsko-pravne i opće poslove

  Kontakt osoba za obuku: Borjana Antunović

  Radno mjesto: Viši referent-tehnički tajnik


  Kantonalna uprava za branioce SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Esad Crnica

  Radno mjesto: Direktor Uprave

  Kontakt osoba za obuku: Ljerka Sivonjić


  Kantonalna uprava za šumarstvo SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Omer Kozar

  Radno mjesto: Stručni sardnik za upravno pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Medina Šalja

  Radno mjesto: Tehnički sekretar


  Kantonalni arhiv SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Spomenka Pelić

  Radno mjesto: Direktorica

  Kontakt osoba za obuku: Jasmina Hopić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora


  Kantonalni sud u Novom Travniku

  Kontakt osoba za ULJR: Branka Bajo

  Radno mjesto: Stručna suradnica 


  Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Irena Cosić

  Radno mjesto: Pomoćnica direktora za urbanizam i prostorno planiranje

  Kontakt osoba za obuku: Fatima Karadža

  Radno mjesto: Viši referent-tehnički sekretar


  Kantonalno tužilaštvo Travnik

  Kontakt osoba za ULJR: Sabina Selimović

  Radno mjesto: Šef organizacione jedinice za pravne, opće i administrativno-tehničke poslove

  Kontakt osoba za obuku: Edina Jaganjac

  Radno mjesto: Stručni saradnik


  Ministarstvo finansija SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Josipa Jurić

  Radno mjesto: Tajnica Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Josipa Jurić

  Radno mjesto: Tajnica Ministarstva


  Ministarstvo obrazovanja, znanosti,mladih, kulture i sporta SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Katarina Velte

  Radno mjesto: Tajnik Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Irma Čorbić


  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Mesud Begović, Ahmet Čurić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Mesud Begović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Renata Vrhovac

  Radno mjesto: Pomoćnik ministra za pravosuđe

  Kontakt osoba za obuku: Jasmina Muhić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravosuđe


  Ministarstvo privrede SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Nijaz Seferović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Nijaz Seferović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Jasna Rajić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za drugostupanjsko rješavanje iz oblasti prostornog uređenja


  Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK

  Kontakt osoba za obuku: Danica Dujmušić


  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK

  Kontakt osoba za obuku: Medina Hrvačić


  Općinski sud u Bugojnu

  Kontakt osoba za obuku: Denis Bradarić


  Općinski sud u Travniku

  Kontakt osoba za obuku: Josipa Jerković i Kenan Filipović

  Radno mjesto: Tehnička tajnica predsjednika suda i IKT službenik suda


  Stručna služba Skupštine SBK

  Kontakt osoba za obuku: Lucija Slipac


  Služba za zajedničke poslove

  Kontakt osoba za ULJR: Amir Škandro

  Radno mjesto: Direktor

  Kontakt osoba za obuku: Amir Škandro

  Radno mjesto: Direktor


  Stručna služba Vlade SBK

  Kontakt osoba za ULJR: Slavko Luketina

  Radno mjesto: Tajnik vlade

  Kontakt osoba za obuku: Zorica Levarda


  Ured za zakonodavstvo SBK

  Kontakt osoba za obuku: Esad Pašalić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda

 • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK

  Kontakt osoba za ULJR: Aziza Ibraković

  Radno mjesto: Sekretar Uprave

  Kontakt osoba za obuku: Aziza Ibraković

  Radno mjesto: Sekretar Uprave


  Kantonalno tužilaštvo TK

  Kontakt osoba za ULJR: Suada Begić

  Radno mjesto: Sekretar Tužilaštva

  Kontakt osoba za obuku: Suada Begić

  Radno mjesto: Sekretar Tužilaštva


  Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

  Kontakt osoba za ULJR: Armela Topuzović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Armela Topuzović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo finansija TK

  Kontakt osoba za obuku: Merima Hajdarević

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

  Kontakt osoba za obuku: Admira Salković

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

  Kontakt osoba za ULJR: Mirela Tuzlak

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Mirela Tuzlak

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo privrede TK

  Kontakt osoba za obuku: Fehrija Bajramović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

  Kontakt osoba za ULJR: Emir Softić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Emir Softić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

  Kontakt osoba za ULJR: Azra Gavranović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Azra Gavranović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo unutrašnjih poslova TK

  Kontakt osoba za ULJR: Edvad Taindžić, Safet Begić

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja za kadrovske poslove, Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Edvad Taindžić, Safet Begić

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja za kadrovske poslove,Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo za boračka pitanja TK

  Kontakt osoba za obuku: Džemila Zaimović

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo za kulturu sport i mlade TK

  Kontakt osoba za obuku: Edin Nišić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

  Kontakt osoba za ULJR: Anto Iljkić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Anto Iljkić

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Ministarstvo zdravstva TK

  Kontakt osoba za ULJR: Nermina Čeliković

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Melika Saračević

  Radno mjesto: Sekretar Ministarstva


  Općinski sud u Gračanici

  Kontakt osoba za ULJR: Davor Piljić

  Radno mjesto: Stručni saradnik-administrator


  Općinski sud u Tuzli

  Kontakt osoba za ULJR: Sidik Hasanović

  Radno mjesto: Sekretar Suda


  Općinski sud u Gradačcu

  Kontakt osoba za ULJR: Dijana Sitarević

  Radno mjesto: Sekretar Suda


  Općinski sud u Lukavcu

  Kontakt osoba za ULJR: Senada Hukić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za informisanje i obradu zahtjeva za informisanje


  Pedagoški zavod TK

  Kontakt osoba za ULJR: Zineta Topčagić

  Radno mjesto: Sekretar Zavoda

  Kontakt osoba za obuku: Zineta Topčagić

  Radno mjesto: Sekretar Zavoda


  Služba Skupštine TK

  Kontakt osoba za ULJR: Ismeta Mujakić

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara Skupštine TK za opće i zajedničke poslove

  Kontakt osoba za obuku: Enisa Hasanagić

  Radno mjesto: Sekretar Skupštine


  Ured Premijera TK

  Kontakt osoba za ULJR: Velida Mujkić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda

  Kontakt osoba za obuku: Velida Mujkić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda


  Ured Vlade TK

  Kontakt osoba za ULJR: Enver Ćosićkić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda

  Kontakt osoba za obuku: Enver Ćosićkić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda


  Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK

  Kontakt osoba za ULJR: Muahmed Arnautović

  Radno mjesto: Stručni saradnik za radne i imovinsko pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Zdenka Marijanović

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara


  Ured za zakonodavstvo Vlade TK

  Kontakt osoba za ULJR: Hasiba Omeragić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda

  Kontakt osoba za obuku: Hasiba Omeragić

  Radno mjesto: Sekretar Ureda

 • Federalni zavod za statistiku-Kantonalni ured za statistiku Bihać

  Kontakt osoba za obuku: Hiba Sarajlić

  Radno mjesto: Načelnik Službe za statistiku ua područje USK-Bihać


  Federalno ministartsvo boraca-Odsjek za evidencije

  Kontakt osoba za obuku: Samir Delić, Orhan Midžić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pitanja evidencije iz oblasti vojnih obaveza


  Kantonalna uprava civilne zaštite USK

  Kontakt osoba za ULJR: Muharem Kartal

  Radno mjesto: Pomoćnik rukovodioca sektora za planiranje

  Kontakt osoba za obuku: Muhamed Pečenković

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora za prevencju, planiranje i inspekcjske poslove


  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK

  Kontakt osoba za ULJR: Admir Mujanović

  Radno mjesto: Sekretar Uprave

  Kontakt osoba za obuku: Admir Mujanović

  Radno mjesto: Sekretar Uprave


  Kantonalni sud u Bihaću

  Kontakt osoba za ULJR: Safija Selman

  Radno mjesto: Sekretar Suda

  Kontakt osoba za obuku: Safija Selman

  Radno mjesto: Sekretar Suda


  Kantonalno tužilaštvo USK

  Kontakt osoba za ULJR: Berina Kebić

  Radno mjesto: Viši stručni saradnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Sanela Zećirević

  Radno mjesto: Šef Odjeljenja za opće poslove tužiteljske uprave


  Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać

  Kontakt osoba za obuku: Muhamed Dupanović

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za pravne i zajedničke poslove


  Komisija za koncesije USK

  Kontakt osoba za obuku: Enes Demirović

  Radno mjesto: Šef Komisije


  Ministarstvo za pitenje boraca i ratnih vojnih invalida USK

  Kontakt osoba za obuku: Sebina Mašić

  Radno mjesto: Načelnik Sektora za boračko-invalidsku zaštitu


  Ministarstvo finansija USK

  Kontakt osoba za ULJR: Alma Pehlić

  Radno mjesto: Načelnica Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

  Kontakt osoba za obuku: Enisa Midžić

  Radno mjesto: Pomoćnik ministra za trezor


  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK

  Kontakt osoba za ULJR: Adela Tabaković

  Radno mjesto: Načelnik Sektora za opće i normativno pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Adela Tabaković

  Radno mjesto: Pomoćnik ministra za pravne poslove


  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK

  Kontakt osoba za ULJR: Edita Felić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pravne poslove

  Kontakt osoba za obuku: Alma Hidić

  Radno mjesto: Viši stručni suradnik za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške


  Ministarstvo pravosuđa i uprave USK

  Kontakt osoba za ULJR: Tehirza Jakupović

  Radno mjesto: Načelnica Sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija strateških planiranja i koordinaciju donatorske pomoći

  Kontakt osoba za obuku: Naila Badić

  Radno mjesto: Tehnički sekretar


  Ministarstvo privrede USK

  Kontakt osoba za ULJR: Sebiha Murga

  Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove i ljudske resurse

  Kontakt osoba za obuku: Dika Lonić

  Radno mjesto: Viši samost.alni referent za industriju, energetiku, rudarstvo, poduzetništvo i obrt

   Kontakt osoba za obuku: Jasmira Dervišić

  Radno mjesto: Šef Odsjeka za poduzetništvo i obrt


  Ministarstvo unutarnjih poslova USK

  Kontakt osoba za ULJR: Bekira Arapović

  Radno mjesto: Šef Kabineta ministra

  Kontakt osoba za obuku: Bekira Arapović

  Radno mjesto: Šef Kabineta ministra


  Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK

  Kontakt osoba za ULJR: Mirsada Mujagić-Pjanić

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

  Kontakt osoba za obuku: Mirsada Mujagić-Pjanić

  Radno mjesto: Načelnik Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje


  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK

  Kontakt osoba za ULJR: Hava Dizdarević

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za evidenciju statističkih podataka i analizu

  Kontakt osoba za obuku: Azema Babić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za socijalnu zaštitu, rad i zapošljavanje


  Poljoprivredni zavod USK

  Kontakt osoba za ULJR: Irma Čavkić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Irma Čavkić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove


  Porezna uprava Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Bihać

  Kontakt osoba za obuku: Gordana Gak

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora u Kanonalnom poreznom uredu Bihać


  Služba skupštine USK

  Kontakt osoba za obuku: Munira Alagić

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara za noramtivno-pravne, informaciono dokumentacione i ekonomske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Dragana Bajrić

  Radno mjesto: Sekretar Skupštine po ovlaštenju


  Ured Vlade USK

  Kontakt osoba za ULJR: Besima Vardić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za poslove Vlade kantona

  Kontakt osoba za obuku: Mersiha Tahirović

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za pripremu i praćenje sjednica Vlade USK


  Ured za zakonodavstvo Vlade USK

  Kontakt osoba za ULJR: Asija Filan

  Radno mjesto: Sekretar Ureda za zakonodavstvo

  Kontakt osoba za obuku: Jasminka Topić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove


  Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje USK

  Kontakt osoba za ULJR: Dijana Joldžić Ogrešević

  Radno mjesto: Direktorica

  Kontakt osoba za obuku: Dijana Joldžić Ogrešević

  Radno mjesto: Direktorica


  Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći USK

  Kontakt osoba za ULJR: Azra Jusić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora Zavoda-pravni zastupnik

  Kontakt osoba za obuku: Azra Jusić

  Radno mjesto: Pomoćnik direktora Zavoda-pravni zastupnik


 • Kantonalna direkcija robnih rezervi ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Aida Mulić

  Radno mjesto: Viši referent za administrativno-tejničke poslove

  Kontakt osoba za obuku: Aida Mulić

  Radno mjesto: Viši referent za administrativno-tejničke poslove


  Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Damir Mujić

  Radno mjesto: Viši referent za prikupljanje, sistematizaciju i distribuciju podataka

  Kontakt osoba za obuku: Damir Mujić

  Radno mjesto: Viši referent za prikupljanje, sistematizaciju i distribuciju podataka


  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Šemsudin Muhić

  Radno mjesto: Sekretar uprave


  Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Željka Jakupanec

  Radno mjesto: Tehnički sekretar


  Kantonalni sud u Zenici

  Kontakt osoba za ULJR: Ira Akvić

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Ira Akvić

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Kantonalni zavod za pravne pomoći ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Adisa Hadžić

  Radno mjesto: Stručni saradnik za krivični postupak


  Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Branislav Sajević

  Radno mjesto: Šef odjeljenja za ekonomske, pravne poslove i bazu podataka

  Kontakt osoba za obuku: Branislav Sajević

  Radno mjesto: Šef odjeljenja za ekonomske, pravne poslove i bazu podataka


  Kantonalno pravobranilaštvo Zenica

  Kontakt osoba za obuku: Albina Begović

  Radno mjesto: Upisničar - operater


  Kantonalno tužilaštvo ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Lejla Salčinović

  Radno mjesto: Sekretar Tužilaštva

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Salčinović i Damir Emić

  Radno mjesto: Sekretar Tužilaštva i Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije


  Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Snježana Sarajlić

  Radno mjesto: Šef odsjeka za kadrovske poslove

  Kontakt osoba za obuku: Samira Gušić

  Radno mjesto: Samostalni referent za radne odnose i stručno usavršavanje u Odjeku za Kadrovske poslove

  Uprava policije MUP-a ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Dženana Hadžalić

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za radne odnose i stručno osposobljavanje i školovanje

  Kontakt osoba za obuku: Milan Prica

  Radno mjesto: Viši samostalni referent za radne odnose i stručno osposobljavanje i školovanje


  Ministarstvo za boračka pitanja ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Amra Nikšić

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva po ovlaštenju


  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Lejla Hodžić

  Radno mjesto: Tehnički sekretar


  Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Samra Članjak

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Sabahudin Zolotić

  Radno mjesto: Viši referent za administrativno-tehničke poslove i poslove automatske obrade podataka


  Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Ružica Jukić-Ezgeta

  Radno mjesto: Tajnik ministarstva


  Ministarstvo za privredu ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Ljiljana Anđelić

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva


  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Aida Hodžić

  Radno mjesto: Tehnički sekretar

  Kontakt osoba za obuku: Aida Hodžić

  Radno mjesto: Tehnički sekretar


  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Dijana Dedić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za poslove rada i zapošljavanja

  Kontakt osoba za obuku: Dijana Dedić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za poslove rada i zapošljavanja


  Ministarstvo zdravstva ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Indira Krujeziju

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Vazila Habibović

  Radno mjesto: Viši referent za administrativno tehničke poslove


  Ministarstvo finansija ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Adis Ćehić

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva

  Kontakt osoba za obuku: Adis Ćehić

  Radno mjesto: Sekretar ministarstva


  Općinski sud u Kaknju

  Kontakt osoba za ULJR: Merima Sikira

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Amela Ljubović

  Radno mjesto: IKT referent


  Općinski sud u Tešnju

  Kontakt osoba za ULJR: Fatima Ahmetović

  Radno mjesto: Rukovodilac zemljišno-knjižnog ureda

  Kontakt osoba za obuku: Fatima Ahmetović

  Radno mjesto: Rukovodilac zemljišno-knjižnog ureda


  Općinski sud u Visokom

  Kontakt osoba za ULJR: Alma Dervišbegović

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Henda Mujkić

  Radno mjesto: Šef pisarnice


  Općinski sud u Zavidovićima

  Kontakt osoba za ULJR: Mario Širić

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Mario Širić

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Općinski sud u Zenici

  Kontakt osoba za ULJR: Nada Hadžić

  Radno mjesto: Sekretar suda

  Kontakt osoba za obuku: Nada Hadžić

  Radno mjesto: Sekretar suda


  Općinski sud u Žepču

  Kontakt osoba za obuku: Samira Šteta

  Radno mjesto: Viši referent- Tehnički sekretar


  Pedagoški zavod 

  Kontakt osoba za ULJR: Nevzeta Rezaković

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za oblast obrazovanja

  Kontakt osoba za obuku: Edin Hadžikadunić

  Radno mjesto: Stručni savjetnik za informacione sisteme i baze podataka


  Sekretarijat za zakonodavstvo ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Berjana Ačkar

  Radno mjesto: Sekretar sekretarijata


  Služba za zajedničke poslove ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Derviša Čerim

  Radno mjesto: Viši referent- Tehnički sekretar


  Stručna služba skupštine ZDK

          Kontakt osoba za ULJR:  Branka Šekerović

  Radno mjesto: Stručni saradnik za poslove radnih i drugih tijela Skupštine i radne odnose

  Kontakt osoba za obuku: Branka Marković

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara Skupštine


  Stručna služba Vlade ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Haris Hrgić

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara

  Kontakt osoba za obuku: Haris Hrgić

  Radno mjesto: Pomoćnik sekretara


  Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Đenana Čolaković

  Radno mjesto: Sekretar

  Kontakt osoba za obuku: Đenana Čolaković

  Radno mjesto: Sekretar


  Ured premijera ZDK

  Kontakt osoba za ULJR: Zahida Šišić

  Radno mjesto: Šefica ureda premijera

  Kontakt osoba za obuku: Zahida Šišić

  Radno mjesto: Šefica ureda premijera


  Veterinarski zavod ZDK

  Kontakt osoba za obuku: Muhamed Gladan

  Radno mjesto: Rukovodilac