Menadžeri EU projekata - Sarajevo, oktobar-decembar 2019. godine
Mjesto održavanja događaja: Sarajevo
Datum održavanja događaja: 23.10.2019. godiNe
Rok za prijave (u) : 23.10.2019. godiNe

Rok za prijavu, 23.10.2019. godine, ili do popune grupe

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici, organizuje šestodnevni program obuke na temu „Menadžeri EU projekata“ u Sarajevu.

Struktura programa: Modularna napredna obuka koja na praktičan i interaktivan način omogućava učesnicima da steknu znanja i vještine iz svih faza projektnog ciklusa. Trajanje modula je dvodnevno i predviđena su 3 modula za ovu temu prema vremenskoj dinamici kako slijedi:

Modul 1: Izrada logičke matrice;
Datum: 28. i 29. oktobar 2019. godine

Modul 2: Pisanje prijedloga projekta (aplikaciona forma), izrada budžeta i plana aktivnosti
Datum: 26. i 27. novembar 2019. godine

Modul 3: Način procjene kvaliteta projekta (kapacitet podnositelja prijave, relevantnost ideje, metodologija, održivost projekta i budžet) - konkursna procedura i vrste ugovora, kako implementirati projekat finansiran od EU (javne nabavke po pravilima EU), kako pripremiti projektni zadatak (Terms of Reference, ToR) i monitoring projekta.
Datum: 16. i 17. decembar 2019. godine

Trener: Elmida Sarić, trener Agencije

Svrha održavanja ove obuke je omogućiti učesnicima da steknu znanja i vještine iz svih faza projektnog ciklusa.

Cilj obuke: Osnažiti kapacitete službenika koji rade na poslovima EU integracija za osmišljavanje projektnih ideja, ispunjavanje detaljnih projektnih prijava, uspješnu provedbu projekata, te stvaranje partnerske i informacijske mreže za uspješno upravljanje EU projektima.

Ciljnu grupu predstavljaju uposlenici organa uprave koji rade na poslovima planiranja i implementacije projekata, finansiranih od strane EU, i vođe timova u institucijama za planiranje i implementaciju EU projekata.

Metodološki pristup: Uključuje interaktivnu prezentaciju, studiju slučaja, bujicu ideja, kviz, simulacija, rad na vlastitim idejama, itd.

Uvjeti pohađanja obuke: Za pohađanje ove obuke neophodno je da polaznici imaju osnovna znjanja o upravljanju projektima (na primjer završen PCM (project cycle management) i ABC o IPA II moduli

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika:
- Osposobljenost za analitičko razmišljanje i proaktivni pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

NAPOMENA: U rubriku: „Vrsta programa obuke“, upisati: Program obuke u oblasti Evropskih integracija.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 23.10.2019. godine ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa informacijom o tačnom mjestu održavanja, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, potvrdu o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja on-line prijave. U slučaju da su podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem.