Kurs engleskog jezika-Nivo A2 za jedinice za upravljanje projektima u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH
Finansijski budžet događaja: JLS
Mjesto održavanja događaja: Online
Datum održavanja događaja: 30.12.2020. godiNe
Rok za prijave (u) : 08.01.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizuje dvomjesečni kurs engleskog jezika-nivo A2 za uposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Svrha obuke: Osnažiti kapacitete službenika koji rade na poslovima osmišljavanje projektnih ideja, ispunjavanje detaljnih projektnih prijava, uspješnu provedbu projekata, te stvaranje partnerske i informacijske mreže za uspješno upravljanje EU projektima.

Ciljna grupa: Uposlenici jedinica lokalne samopurave koji rade na poslovima planiranja i implementacije projekata, finansiranih od strane EU.

Metodološki pristup: Online pristup, uz korištenje intereaktivnih metoda, kviz, testovi i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing).

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: Osposobljenost za samostalan i proaktan pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU

Uvjeti pohađanja obuke: Za pohađanje ove obuke neophodno je da polaznici imaju najmanje A1 nivo znjanja engleskog jezika.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji. Vremenski raspored pohađanja kursa će biti dostavljen naknadno selektovanim polaznicima kursa. 

Polaznicima kursa Agencija obezbjeđuje radni materijal i potvrdu o završenom kursu. Nakon završenog prvog ciklusa, Agencija kontinuirano osmišljava Program usavršavanja za dalje sticanje znanja i vještina u korištenju stranog jezika iz predmetne oblasti.