Moć povratne informacije
Naziv događaja: Opći program stručnog usavršavanja
Finansijski budžet događaja: ADS
Mjesto održavanja događaja: Online
Trajanje događaja: 1
Datum održavanja događaja: 19.03.2021. godiNe
Rok za prijave (u) : 19.03.2021. godiNe
Noćenje: Ne

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje jednodnevnu online obuku na temu “Moć povratne informacije“ , 19. marta 2021. godine.

Povratna informacija smatra se jednim od najvažnijih komunikacijskih i motivacijskih alata na poslu. Povratna informacija se daje u cilju davanja priznanja za dobro obavljen posao (pohvala) ili u cilju poboljšanja odnosno promjene postojećeg i budućeg načina rada kako bi se ostvarili željeni rezultati (konstruktivna kritika).

Svrha obuke: Polaznici obuke će ovladati učinkovitim i provjerenim tehnikama i strategijama koje će moći primijeniti u svom okruženju i direktno uticati na ličnu uspješnost i uspjeh u radu drugih.

Ciljna grupa: Obuka je namijenjena rukovodiocima, šefovima unutrašnjih organizacionih jedinica, voditeljima projekata, voditeljima timova i svim ostalim zaposlenicima organa uprave u Federaciji BiH koji žele ovladati ovom vještinom, poboljšati vlastite kompetencije i komunikacijske vještine, ali i utjecati na unapređenje radnih performansi kolega u radnom okruženju.

Sadržaj:

• značenje pojma povratne informacije
• upotreba povratnih informacija u radnom okruženju
• prepoznavanje situacije kada je prikladno poslati povratnu informaciju
• konstruktivni model povratnih informacija
• primanje i davanje povratne informacije o svom radu na način koji ga unapređuje
• greške koje se pojavljuju prilikom davanja povratne informacije
• moguće prepreke u pružanju povratnih informacija

Metodološki pristup: Interaktivni on-line seminar, putem IT Platforme: ZOOM

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba , uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je: 16.03.2021. godine

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red, sa uputstvom o korištenju Zoom aplikacije, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi i potvrdu o završenoj obuci.

Napomena: Agencija izrađuje potvrde o prisustvovanju na osnovu ulaznih informacija koje polaznici unesu prilikom ispunjavanja online prijave. U slučaju da su lični podaci pogrešni, Agencija nije u obavezi izvršiti ispravku potvrde, osim u slučaju kada se utvrdi da je greška napravljena od strane službenog lica Agencije.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja obuke pisanim putem, kao i otkazivanja obuke u slučaju nedovoljnog broja prijava.

Koordinator obuke za eventualna pitanja je Jasminka Borković, kontakt putem maila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., ili mobitela 061/997-917.