Katalog programa obuke

Katalog obuke u oblasti Evropskih Integracija 2016-2020

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADSFBiH) pripremila je, u okviru projekta Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja koji finansijski podržava Vlada Ujedinjen ...

Katalog obuka za JLS

Plan obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave je pripremljen na osnovu ciljeva postavljenihStrategijom obuke za zaposlene  u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH (2011‐ ...

Katalog obuka za organe uprave FBIH 2014

Katalog stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) predstavlja sastavni dio Plana stručnog usavršavanja za 2014. godinu i njime ...

Program stručnog usavršavanja za organe uprave u FBIH 2013

Programom stručnog usavršavanja državnih službenika za 2013. godinu nastoji se osigurati kvalitetan i konzistentan pristup jačanja kapaciteta uposlenih u organima državne službe u Fed ...

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG