Izvještaji

Izvještaj obuka i usavršavanja za 2018. godinu.

(Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku)   ...

Izvještaj obuka i usavršavanja za 2017. godinu.

(Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku) ...

Izvjestaj o analizi potreba za obukom u organima uprave FBIH - 2018

 (Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku) ...

Izvještaj o analizi potreba za obukom u JLS u Federaciji BiH (august 2015.g)

(Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku) ...

Detaljan izvještaj o radu u oblasti obuke i usavršavanja u periodu 2005 – 2015 g.

(Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku) ...

Izvještaj o Analizi potreba za obukom JLS u FBiH (juli 2009.g)

(Za preuzimanje dokumenta kliknite na sliku)   ...

GALERIJE

Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
Fotografije sa VII konferencije
  
Astana Sarajevo 2016
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG