Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2020

Strategija obuke za uposlene u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.) je dokument Federacije Bosne i Hercegovine koji je Vlada Federacije usvojila na svojoj 36.sjednici održanoj 8.1.2016. godine.

Strategijom je predviđeno kontinuirano unapređivanje znanja i stručnosti svih uposlenih u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokument je objavljen u ''Službenim novinama FBiH" broj 3/16 a cjelokupan tekst možete pogledati ovdje.