logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Septembar 2019
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.

Fotografije sa VII konferencije


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

Kontakt

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
tel.: +387 33 552 040
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web stranica: http://www.adsfbih.gov.ba


Naziv organa: Federalno ministarstvo prostornog uređenja
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   033/280-020 lokal 3425

Naziv organa: Federalno ministarstvo okoliša i turizma
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  033/562-886

Naziv organa: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  033/214-763

Naziv organa: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   033/214-865

Naziv organa: Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   033/261-081; 033/213-539

Naziv organa: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   033/661-763; 033/661-782

Naziv organa: Federalno ministarstvo kulture i sporta
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  033/245-153; 033/254-193

Naziv organa: Federalno ministarstvo finansija
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo zdravstva
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo pravde
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministarstvo trgovine MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalna direkcija za civilnu avijaciju MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni agromediteranski zavod MOSTAR
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni hidrometeorološki zavod
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni zavod za agropedologiju
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni zavod za geologiju
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni zavod za statistiku
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni zavod za programiranje razvoja
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa:
 Federalna uprava civilne zaštite

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalna uprava za inspekcijske poslove
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa:
 Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalna uprava policije
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno tužilaštvo
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Generalni sekretarijat Vlade FBiH
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa: Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Gender Centar FBiH
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  


KANTON SARAJEVO


Naziv organa: Ministarstvo finansija  KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  033/565-004 033/565-050

Naziv organa: Ministarstvo pravde i uprave  KS
e-mail:  mpu.ks.gov.ba
tel:  033/562-083 033/562-241

Naziv organa: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša  KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  033/560-435

Naziv organa: Ministarstvo privrede  KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade  KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo stambene politike  KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa: Ministarstvo prostornog uređenja KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud Sarajevo KS
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  


TUZLANSKI KANTONNaziv organa: Ministarstvo finansija TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  c-035/369 369 fax-035/250 534

Naziv organa: Ministarstvo unutrašnjih poslova TK
e-mail:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  c-035/250 011; fax - 251-432-kabinet; fax- 255-538; 061/158-642

Naziv organa: Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-351 fax 369-352

Naziv organa: Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta TK
e-mail:  c-281 296; 369-337; fax: 281-340

Naziv organa: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-393; fax: 369-394

Naziv organa: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369 421; fax:251-293

Naziv organa: Ministarstvo zdravstva TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369 412; fax: 321-258

Naziv organa: Ministarstvo industrije energetike i rudarstva TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-328; fax 035/369 -332

Naziv organa: Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-334; fax:035/369-335

Naziv organa: Ministarstvo za boračka pitanja TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-401; 369-402; fax: 369-405

Naziv organa: Ministarstvo pravosuđa i uprave TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-375

Naziv organa: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/251-292 fax: 369-429

Naziv organa: Ured premijera TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  centrala 035/280 711; 369-300; 369-301; 369-302; fax: 369-306

Naziv organa: Ued Vlade TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-317

Naziv organa: Ured za zajedničke poslove Vlade TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-320; c-280-711

Naziv organa: Ured za internu reviziju Vlade TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-374

Naziv organa: Ured za zakonodavstvo Vlade TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-318

Naziv organa: Skupština TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/252-565; fax : 251-339

Naziv organa: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  062/991-427; 035/211 900; 035/282 952; fax:282-697

Naziv organa: Kantonalna uprava CZ TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/277-542; 277-746; fax:361-161

Naziv organa: Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/369-392 fax 369-391

Naziv organa: Pedagoški zavod TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/320-220; fax:320-221

Naziv organa: Kantonalna direkcija robnih rezervi TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/237 855; fax 035/237 855

Naziv organa: Kantonalni sud TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   035/307 100 fax 307 111

Naziv organa: Kantonalno tužilaštvo TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   c-035/306 100

Naziv organa: Federalni zavod za statistiku Sarajevo Služba za statistiku za područje Tuzlanskog kantona TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   035/252 300 fax-255 340

Naziv organa: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa TK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  035/ 274 513


ZENICKO DOBOJSKI KANTONNaziv organa: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj ZDK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ured premijera ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Stručna služba Vlade ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Stručna služba Skupštine ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Sekretarijat za zakonodavstvo ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za privredu ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  032-245-854; fax 032 245 551

Naziv organa: Ministarstvo finansija ZDK
e-mail:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministartsvo unutrašnjih poslova ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za obrazovanje nauku kulturu i sport ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo zdravstva ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za prostorno uređenje ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za boračka pitanja ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Služba za zajedničke poslove ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna direkcija za robne rezerve ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Biznis Servis Centar ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Pedagoški zavod ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za šumarstvo ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni zavod za pravnu pomoć ZDK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 032 407-792 

Naziv organa: Kantonalni zavod za urbanizam ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Veterinarski zavod ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kazneno popravni zavod Zenica ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni sud u Zenici ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalno tužilaštvo Zenica ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalno pravobranilaštvo Zenica ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Zenici ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Žepču ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Zavidovićima ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Tešnju ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud Kakanj ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Visokom ZDK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  


SREDNJOBOSANSKI KANTONNaziv organa: Kabinet premijera SBK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Stručna službaVlade SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ured za zakonodavstvo SBK
e-mail:
tel:  

Naziv organa: MUP SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za finansije SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za privredu SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo prostornog uređenja SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo zdravstva SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za obrazovanje SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Služba za zajedničke poslove SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za branioce/branitelje SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 030 510 930 

Naziv organa: Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uorava za šumarstvo SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni arhiv SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna direkcija za puteve SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Biznis Servis Centar SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Pedagoški zavod SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za šumarstvo SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni zavod za pravnu pomoć SBK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 032 407-792 

Naziv organa: Kantonalni zavod za urbanizam SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kazneno-popravni zavod Busovača SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni sud u Novom Travniku SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; nedica.vukić@pravosudje.ba
tel:  

Naziv organa: Kantonalno tužilaštvo Travnik SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalno javno pravobranilaštvo Vitez SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">javno.pravobranilašOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Kiseljaku SBK
e-mail:
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Travniku SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Općinski sud u Bugojnu SBK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  


UNSKO-SANSKI KANTONNaziv organa: Porezna uprava Federacije BiH-kantonalni porezni ured Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava civilne zaštite Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo pravosuđa i uprave USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo privrede USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  037/316-038; fax 037/227-783

Naziv organa: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  037/316-052

Naziv organa: Ministarstvo za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoline USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalno tužilaštvo u Bihaću USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Skupština Unsko-Sanskog kantona USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Poljoprivredni zavod USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ured za zakonodavstvo USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/310-194; fax: 036/316-792

Naziv organa: Ministarstvo obrazovanja USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalni zavod za statistiku-Kantonalni ured za statistiku Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo boraca i RVI USK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Federalno ministartsvo boraca-Odsjek za evidencije USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalna uprava za šumarstvo-Bosanski Petrovac USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo finansija USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo unutarnjih poslova USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Naziv organa: Kazneno-popravni zavod-Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni sud Bihać USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Kantonalni zavod za prostorno uređenje USK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  


HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTONNaziv organa: Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/445-905; 063/318-726

Naziv organa: Ministarstvo pravosuđa uprave i lokalne samouprave HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/555-760; fax: 036/555-761; mob:061/490-215

Naziv organa: Ministarstvo privrede/gospodarstva HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/550-680; 036/552-495

Naziv organa: Ministarstvo za pitanja boraca HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/580-750; 036/580-724

Naziv organa: Ministarstvo trgovine turizma i zaštite okoliša HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/552-922; fax: 036/552-806

Naziv organa: Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/312-190; fax: 036/312-189

Naziv organa: Ministarstvo finansija/financija HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/325-400; fax: 036/356-170

Naziv organa: Minstarstvo prometa i veza HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/552-650; fax: 036/514-810

Naziv organa: Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/326-354; fax: 036/326-355

Naziv organa: Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/383-109; fax: 036/327-147

Naziv organa: Ministarstvo obrazovanja i nauke HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/310-194; fax: 036/316-792

Naziv organa: Stručna služba Vlade HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/324-036; fax: 036/324-037

Naziv organa: Ured za zakonodavstvo HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/312-184; fax: 036/449-027

Naziv organa: Skupština HNK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
tel:  036/326-162; fax: 318-689

Naziv organa: Ured predsjednika Vlade HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/449-027; fax/ 449-030

Naziv organa: Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  063/319-869

Naziv organa: Uprava za prognanike i izbjeglice HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/312-183; fax:036/321-438

Naziv organa: Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/326-794; fax: 036/326-795

Naziv organa: Pedagoški zavod Mostar HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/570-045

Naziv organa: Zavod za školstvo Mostar HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/316-655

Naziv organa: Zavod za očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/318-125 ; fax: 036/325-262

Naziv organa: Zavod za prostorno uređenje Grada Mostara HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/581-135; fax: 036/581-134

Naziv organa: Agencija Stari Grad HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/551-178; fax: 036/550-804

Naziv organa: Kantonalni sud Mostar HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/323-381; fax: 036/323-383

Naziv organa: Općinski sud Mostar HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:   036/580-072; fax: 036/558-895

Naziv organa: Kazneno-popravni zavod HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/321-491; fax: 036/321-492

Naziv organa: Općinski sud Konjic HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/729-470

Naziv organa: Arhiv HNK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  036/551-047


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON


Naziv organa: Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo raseljena lica i izbjeglice BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 038/228-439

Naziv organa: Ministarstvo za obrazovanje BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo privrede BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Ministarstvo za finansije BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel:  

Naziv organa: Direkcija robnih rezervi BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 038/224-252

Naziv organa: Arhiv BPK
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
tel: 038/222-563

 Jedinica lokalne samouprave: Banovići TK
tel: 035 743 442; fax: 035 876 433
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

Jedinica lokalne samouprave: Bihać USK
tel: 037 229 690
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Bosanska Krupa USK
tel: 037 471 120 lokal 104
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac USK
tel: 037 883 608
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Bosansko Grahovo HBŽ
tel: 034 206 020; fax: 034 850 181
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Breza ZDK
tel: 032 786 024; fax: 032 786 441
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Bugojno SK
tel: 030 251 284; fax: 030 251 222; mob: 061 798 115
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Busovača SK
tel: 063 904 547
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Bužim USK
tel: 037 419 500; 037 419 514
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Cazin USK
tel: 061 732 592; fax: 037 614 314
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Čapljina HNK
tel:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Čelić TK
tel: 035 668 656; mob: 061 882 130
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Čitluk HNK
tel: 036 640 525; fax: 036 640 537
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Doboj Istok TK
tel: 035 720 776
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Doboj Jug ZDK
tel: 032 699 330; fax: 032 699 331; mob: 061 755 220
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Domaljevac - Šamac PK
tel: 031 716 601; mob: 063 341 656
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave:Donji Vakuf SK
tel: 030 205 229; fax: 030 205 239
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Drvar HBŽ
tel: 034 820 062; fax: 034 819 386; mob: 065 079 700
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Fojnica SK
tel: 030 547 735; mob: 061 725 948
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave:G. Vakuf - Uskoplje SK
tel:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Glamoč ZHK
tel: 034 206 169
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Goražde BPK
tel: 038 228 649; mob: 061 608 030
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Gračanica TK
tel:035 700 832
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Grad Sarajevo KS
tel:033 215 226; mob: 061 480 713
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Gradačac TK
tel:035 369 750; fax: 035 369 751
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Hadžći KS
tel:033 475 942; 033 475 742
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Ilidža KS
tel: 061 377 547
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Jablanica HKZ
tel: 036 751 302; 036 753 215
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Jajce SK
tel: 030 658 011; mob: 063 293 347
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Kakanj ZDK
tel: 032 771 810 fax: 032 771 820
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

Jedinica lokalne samouprave: Kalesija TK
tel: 035 631 259; mob: 061 186 248
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave:Stari Grad Sarajevo KS
tel: 033 220 804
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Kiseljak SK
tel: 030 877 804
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Kladanj TK
tel: 035 624 493; mob: 061 196 651
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Ključ USK
tel: 037 661 100 lokal 226
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Konjic HNK
tel: 036 712 200; fax: 036 712 206
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Kreševo SK
tel: 030 806 602
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Kupres ZHK
tel: 034 276 304
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Livno ZHK
tel: 034 206 244
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Lukavac TK
tel: 035 553 501
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Maglaj ZDK
tel:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Mostar HNK
tel: 036 500 600; fax: 036 500 697
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Neum HNK
tel: 036 880 214
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Ilijas KS
tel: 033 580 632; fax: 033 400 505
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Novi Grad Sarajevo KS
tel: 033 291 330; fax: 033 291 278
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Novi Travnik SK
tel: 030 795 607; mob: 061 408 524
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Novo Sarajevo KS
tel: 033 492 209; fax: 033 492 194
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Odžak PK
tel: 031 761 016; mob: 063 340 042
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Olovo ZDK
tel: 032 829 566; fax: 032 829 568
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Općina Centar Sarajevo KS
tel:033 582 300; fax: 033 226 470
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Orašje PK
tel: 031 712 322; fax: 031 712 011; mob: 063 342 793
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave:Pale -Prača BPK
tel: 038 799 100
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Posušje ZHK
tel:036 681 035; fax: 036 681 041
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Prozor-Rama HNK
tel: 036 771 922
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Ravno HNK
tel: 063 654 187
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Sanski Most USK
tel:062 299 724
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Sapna TK
tel: 035 599 530; 035 599 534; fax: 035 599 555
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Srebrenik TK
tel: 035 645 822; mob: 062 541 922
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Teočak TK
tel: 035 755 319; 035 755 886; mob: 061 894 778
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Tešanj ZDK
tel: 032 650 022
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Tomislavgrad ZHK
tel: 034 356 402; fax: 034 356 444
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Travnik SK
tel: 030 511 277
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Trnovo KS
tel: 033 586 712; fax: 033 586 705
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Tuzla TK
tel: 035 307 417; fax: 035 307 311
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Usora ZDK
tel: 032 893 479
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Ustikolina-Foča BPK
tel: 038 518 109; fax: 038 519 402
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Vareš ZDK
tel: 032 838 249
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Velika Kladuša USK
tel: 037 770 025; mob: 062 547 789
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Visoko ZDK
tel:
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Vitez SK
tel: 030 712 211
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Vogošća KS
tel: 033 586 414; fax: 033 586 444
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Jedinica lokalne samouprave: Zavidovići ZDK
tel: 032 878 327; mob: 061 421 417
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Zenica ZDK
tel: 032 208 000
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Žepće ZDK
tel: 063 286 292
e-mail:

Jedinica lokalne samouprave: Živinice TK
tel:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas418
Ukupno posjetaUkupno posjeta2161838
Logirani korisnici 0
Gosti 40