logo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Agencija za državnu službu

undpmts

"Ne možeš drugome dati svoje znanje; možeš mu samo pomoći da ga otkrije u sebi" Galileo GalileiKalendar obuka

Septembar 2019
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
VI. Godišnja konferencija za jedinice lokalne samouprave, 28.11.2017.

Fotografije sa VII konferencije


AKTUELNOSTI

Sastanak sa načelnicima i kontakt osobama za obuku u sistemu JLS

O sistemu obuke u organima uprave u Federaciji BIH

Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'' broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) utvrđuju se načela profesionalne državne službe i osigurava se pravni okvir za stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Državni službenici su dužni da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju. Također, imaju prava i obavezu da učestvuju na savjetovanjima i drugim oblicima aktivnosti, o čemu odlučuje rukovodilac organa državne službe, vodeći pri tome računa o podjednakom tretmanu svih državnih službenika. Postojeći sistem upravljanja i stručnog razvoja ljudskih potencijala u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvata planiranje zapošljavanja, provođenje postupka zapošljavanja, ocjenjivanje rada državnih službenika, nagrađivanje i kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje. Razvoj ljudskih potencijala je unapređivanje kapaciteta državnih službenika i primjena njihovog stručnog znanja u cilju poboljšanja radne uspješnosti. Postojeći pravni okvir povezao je obuku kao funkciju upravljanja ljudskim potencijalima sa drugim funkcijama upravljanja ljudskim potencijalima kao što su: ocjenjivanje državnih službenika, razvoj karijere, unapređenje znanja i vještina i pripremanja za nove izazove u provođenju reforme javne uprave.

Ključni akteri u realiziranju stručnog usavršavanja državnih službenika u FBiH

Sistem planiranja i realizacije obuke zavisi od ključnih aktera među kojima su:

 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvaja godišnje planove i izvještaje kao i strateške dokumente o obuci i usavršavanju državnih službenika u FBiH i odobrava godišnja finansijska sredstva za obuku i usavršavanje državnih službenika u FBiH
 • Agencija za državnu službu FBiH, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, između ostalih, vrši poslove organiziranja i realiziranja stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika zaposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe te inicira izmjene propisa vezane za oblast obuke i usavršavanja državnih službenika
 • Organi državne službe u FBiH čiji rukovodioci odlučuju o učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti‐ Državni službenici koji su obavezni da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, učestvuju na obukama i stečena znanja primjenjuju na radnom mjestu
 • Međunarodne organizacije u BiH koje pružaju stručnu i finansijsku pomoć u oblasti edukacije državnih službenika
 • PAR fond‐ Fond za reformu javne uprave predstavlja sredstva koja je zajednica donatora namijenila provođenju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Fond je namijenjen finansiranju isključivo konkretnih mjera Akcionog plana 1 reforme javne uprave u BiH.
 • Unutranji i eksterni treneri ADS FBIH i konsultantske kuće koji rade na pripremi programa obuke i izvođenja obuke.
 • ReSPA‐ Regionalna škola za reformu javne uprave osnovana uz finansijsku u stručnu pomoć EK u cilju organizovanja edukacija i jačanja regionalne saradnje i razmjene iskustava u oblasti reforme javne uprave za zemlje Zapadnog Balkana.

Od 2005. godine programi stručnog usavršavanja državnih službenika organizuju se i realiziraju kao in-training opći i stručni programi usavršavanja.

Opći programi usavršavanja obuhvataju:

 • obuke za novouposlene državne službenike
 • kontinuirano stručno usavršavanje koje je namijenjeno državnim službenicima sa različitim nivoima stručnosti. U grupu programa kontinuiranog stručnog usavršavanja svrstaju se programi koji se odnose na usavršavanje koje je neophodno za bolje i efikasnije obavljanje radnih zadataka na poslu (strani jezici, informacione tehnologije, vještine prezentacije, etički kodeks, komunikacija i upravljanje vremenom, evropske integracije, evropski prostor javne uprave i sl.)
 • obuke iz oblasti menadžerskih vještina
 • obuke za osposobljavanje predavača (ToT)

Stručni programi usavršavanja obuhvataju sve programe obuke koje se organizuju u cilju sticanja specijalističkih znanja, a vezano za opis radnog mjesta (primjena i harmonizacija zakona iz različitih oblasti, specijalističke obuke iz evropskih integracija, specijalističke obuke iz informacionih tehnologija i sl.).

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 552 040

Fax: +387 (0)33 552 051

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave".

DanasDanas419
Ukupno posjetaUkupno posjeta2161839
Logirani korisnici 0
Gosti 44