CAF - Osnovne informacije

1. Šta je CAF

Common Assessment Framework (CAF) ili Zajednički okvir procjene predstavlja metodologiju samoprocjene sa ciljem procjene stanja u najvažnijim oblastima vezano za razvoj te za postizanje rezultata u organizaciji, sa posebnim fokusom na unapređenje kvaliteta u javnoj upravi.

2. Najvažnije činjenice o CAF-u

CAF je alatka za upravljanje kvalitetom!
CAF podrazumijeva proces samoprocjene koji uključuje sve zaposlenike jedne institucije
CAF je osnaživanje timskog rada!
CAF je upitnik s preko 200 pitanja o porcesima rada unutar institucije!
CAF znači konsenzus kojim se postiže zajednički dogovor!
CAF je vodič za dobro upravljanje u organima javne uprave!
CAF je alatka koja služi za utvrđivanje mogućnosti unapređenja!
CAF je prenos znanja!

3. Shematski prikaz CAF modela

CAF Model

4. Zašto koristiti CAF?

1. PRILAGOĐEN POTREBAMA JAVNE UPRAVE
CAF je alat za upravljanje kvalitetom, razvijen za potrebe javne uprave

2. CILJ: POBOLJŠATI RAD JAVNE UPRAVE
Putem CAF alatke identificiraju se snage kao i oblasti koje je moguće unaprijediti u organizaciji

3. JEDNOSTAVNA APLIKACIJA
CAF alatka razvijena je na način da je uposlenici u organima javne uprave mogu samostalno koristiti, uz minimalnu vanjsku / ekspertsku pomoć

4. BRZI I ODRŽIVI REZULTATI – EKONOMIČNO
U poređenju s drugim alatima za upravljanje kvalitetom, rezultati su brzo dostupni

5. ODRŽIVOST
Samoprocjena i upravljanje kvalitetom sa CAF alatkom su početak kontinuiranog procesa poboljšanja u organizaciji.

6. UČENJE KROZ KOMPARACIJU I MREŽE
CAF je razvijen za sve institucije javne uprave u EU. Na temelju CAF alatke, korisnici mogu porediti vlastite rezultate s drugima i zajedno učiti

7. POBOLJŠANJE IMIDŽA JAVNE UPRAVE
CAF vodi do moderne, građanima orijentirane i učinkovite javne uprave zasnovane na transparentnosti i sudjelovanju. Građani, zaposlenici, te cjelokupna administracija imaju koristi, i primjenom CAF-a, unapređuju imidž i integritet institucije

5. Naše usluge

Agencija za državnu službu Federacije BiH pruža zainteresovanim organizacijama, rukovodiocima organa javne uprave punu podršku u implementaciji CAF- alatke

Glavni elementi implementacijskih usluga su:

- Savjeti o prilagođavanju CAF-upitnika individualnim potrebama organizacije - jednodnevna radionica za prilagođavanje;
- CAF - Trening tima za samoprocjenu - jednodnevna trening radionica;
- Konstantno praćenje cjelokupnog procesa primjene CAF- a ;
- Priprema i facilitacija dvodnevne radionice samoprocjene,
- Priprema i facilitacija jednodnevne radionice za izradu akcionog plana