CAF korisnici u Federaciji BiH

Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1314/2016 od 16.6.2016. godine usvojena je informacija o početku uvođenja Zajedničkog okvira procjene (CAF) u Agenciji za državnu službu FBiH i data saglasnost da, u okviru ADA programa „Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana i Republike Moldavije (2015-2017)”, Agencija pripremi aktivnosti koje se odnose na sprovedbu Mape puta u oblasti uvođenja CAF-a, kao besplatnog i jednostavnog alata pomoći organizacijama javnog sektora pri korištenju tehnika upravljanja kvalitetom.

Agencija za državnu službu Federacije BiH prva je institucija na federalnom nivou koja je uvela CAF i nastavila dalje sa promocijom ove aktivnosti i pružanja stručne pomoći.

Grad Živinice i Grad Gračanica u 2019. godini uspješno su implementirali CAF model i izradili Akcioni plan za 2020-2021. godinu.

Grad Bihać započeo proces implementacije u 2019. godini.

Ekspertsku pomoć za vođenje radionice o konsenzusu pruža Thomas Prorok, stručnak iz predmetne oblasti-CAF Centar Austrija.

Rezultati primjene CAF modela1

rezultati primjene caf modela

1 Za Grad Živinice, Agencija za državnu službu FBiH pružila stručnu pomoć u procesu pripreme i realizacije TAIEX (Technical Assistance Information Exchange)  projekta o unapređenju pravilnika o unutrašnoj organizaciji u cilju postizanja optimizacije radnih mjesta i mjerenja opterećenosti na radnom mjestu.

Za gradove Živinice, Bihać i Gračanica, uz potporu Misije OSCE BiH, održana radionica „Unapređenje i jačanje transparentnosti i objave informacija o radu javne uprave“