Prijava za Uvođenje CAF modela

Agencija za državnu službu Federacije BiH pruža rukovodiocima organa javne uprave punu podršku u implementaciji CAF alatke za upravljanje kvalitetom.

Glavni elementi podrške / stručne pomoći:

- Savjeti o prilagođavanju CAF-upitnika individualnim potrebama organizacije - jednodnevna radionica za
prilagođavanje;
- CAF Trening tima za samoprocjenu - jednodnevna trening radionica;
- Konstantno praćenje cjelokupnog procesa primjene CAF- a uz savjetodavnu podršku u implementaciji
drugih projekata;
- Priprema i facilitacija dvodnevne radionice samoprocjene;
- Priprema i facilitacija radionice o prioritizaciji;
- Priprema i facilitacija jednodnevne radionice za izradu akcionog plana

Prijavu izvršite putem linka CAF on line Prijava

Dodatne informacije: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kontakt osoba: Aida Brdar, viši stručni saradnik za ljudske resurse