Aktuelnosti / Vijesti

Održan jednodnevni program stručnog usavršavanja na temu Finansijsko upravljanje i kontrola

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine realizovala je jednodnevni  program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola”, održanom u Travniku, 05. ...

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja na temu ''Javni nastup i prezentacijske vještine"

Dvodnevni program na temu ''Javni nastup i prezentacijske vještine'' održan je u Sarajevu, 20. i 21. aprila 2022. godine. Program je realizovan kako bi polaznici unaprijedili komunikacijske vj ...

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja na temu: "Procjena utjecaja propisa (RIA)"

U okviru projekta "Procjena utjecaja propisa (RIA)", u Sarajevu 21. i 22. aprila 2022. godine, uspješno je realizovan  dvodnevni  program stručnog usavršavanja. Program je imao za cilj u ...

Javni poziv za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja 2022

Javni poziv za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja objavljuje su u okviru realizacije općeg i posebnog programa stručnog usavršavanja, te programa stručnog usavršavanja ...

Svečana dodjela diploma za polaznike V. ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je V. ciklus Programa za rukovodeće državne službenike, u periodu septem ...

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja Odgovor na prirodne i druge nesreće u jedinicama lokalne samouprave

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, realizovala je program stručnog usavršavanja Odgovor na prirodne i druge nes ...

Javni poziv za prijavu državnih službenika na online obuku o sprečavanju zloupotrebe javnih resursa u izborne svrhe

Transparency International u BiH (TI BIH), uz podršku Međunarodne fondacije za izborne sisteme, organizuje online obuke za državne službenike o sprečavanju zloupotrebe javnih resursa u izbornom p ...

ODRŽAN DVODNEVNI PROGRAM NA TEMU PRIPREMA SPECIFIČNIH DOKUMENATA ZA KORIŠTENJE PRETPRISTUPNE POMPĆI EU I KOHEZIONA POLITIKA I PROGRAMI TERITORIJALNE SARADNJE

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine realizovala je dvodnevni  program stručnog usavršavanja na temu „Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomo ...

Održan Prvi sastanak Mreže za razvoj ljudskih resursa

Mreža za razvoj ljudskih resursa - imenovana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - održala je Prvi tematski sastanak u utorak 12. aprila 2022. godine u Neumu. Zadatak Mreže je da aktivno ...

Na zahtjev Porezne uprave FBIH uspješno realizovan online program Praktična primjena Zakona o upravnom postupku

U okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, 06.04.2022. godine je ...

Uspješno završen jednomjesečni kurs engleskog jezika

U periodu od 08.03.2021. do 31.03.2022. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika organizovala je onl ...

Održan dvodnevni online program na temu Praktična primjena PowerPoint-a

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja – Digitalna pismenost u javnoj upravi, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine realizovala je dvodnevni online program stručnog ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2021. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG