Aktuelnosti / Vijesti

Realizovana dvodnevna radionica na temu Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju, za zaposlenike kantonalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Sporazuma o saradnji između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) realizovala je dvodnevnu radionicu u Tuzli, 29. i 30. nov ...

Uspješno realizovan okrugli stol na temu Otvorena pitanja upravnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizovala je Okrugli stol na temu „Otvorena pitanja upravnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u Sarajevu, 30.11.2021. godin ...

Uspješno realizovana obuka na temu Javno - privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave organizovala je obuku na temu: „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj sa ...

Uspješno realizovana obuka na temu „Ocjenjivanje rada državnih službenika“

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru aktivnosti Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave na zahtjev Općine Kiseljak, organizovala je in-house obuku na temu “Ocj ...

Ukupno 108 polaznika pratilo obuku Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH

U okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za ovu godinu, 23.11.2021. godine organizovana je online obuka na temu "Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakon o ministarskim, vladinim i dr ...

Online konferencija Zelene javne nabavke: Preporuke za uključenje zelenih kriterija u postupke javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Zelene javne nabavke su važan ali još uvijek neiskorišten alat za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja zemlje, posebno u oblasti zaštite okoliša. UNDP u Bosni i Hercegovini poziva ugovorne orga ...

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU U POSJETI UPRAVI ZA KADROVE CRNE GORE

U srijedu, 27.10.2021. godine predstavnici Agencije za državnu službu Federacije BiH bili su jednodnevnoj posjeti Upravi za kadrove Crne Gore. Na sastanku se govorilo o nastavku saradnje, kao i raz ...

Održana obuka Prevencija korupcije u javnim nabavkama, za uposlenike Općine Ilijaš i Zavidovići

  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave i na zahtjev Općine Ilijaš i Općine Zavidovići, održala 25.10.2021. g ...

U Bosanskom Petrovcu završena obuka Prevencija korupcije u javnim nabavkama

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, organizovala je jednodnevnu obuku na temu “Prevencija korupcije u javnim nabavkama“, 25. oktobra ...

Obuke u Tuzli i Kladnju realizovane u saradnji sa OSCE misijom u BiH

  U okviru projekta "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u Federaciji BiH", 22. i 26. 10. 2021. godine, uspješno su realizovane dvije jednodnevne ...

Na zahtjev Grada Živinice održana obuka Zakon o državnoj službi Federacije BiH

U okviru aktivnosti stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, održala je 21.10. 20 ...

Uspješno realizovana obuka na temu „Antikoruptivni mehanizmi vezano za disciplinski postupak za federalne organe uprave“

Agencija za državnu službu u saradnji sa OSCE misijom u BiH u okviru projekta "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH“ uspješno je realizovala j ...

GALERIJE

IX Konferencija "Digitalizacija usluga na
lokalnom nivou " 2021
  
Konferencija stručno usavršavanje
  
IV ciklus Programa obuke za rukovodeće
državne službenike-dodjela diploma
  
Astana Sarajevo 2016
  
CAF u 2021. godini
  
Ključni rezultati Agencije u 2020. godini
  
Program obuke za rukovodeće
državne službenike
  

PRIJAVITE SE NA VAŠ NALOG