Okončana obuka na temu: "Strateško upravljanje ljudskim resursima"

Zenica, 17. septembar 2019. godine

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, organizovala je jednodnevni program obuke iz oblasti upravljanja ljudskim resursima na temu ''Strateško upravljanje ljudskim resursima''.

Ciljevi obuke bili su:

• Objasniti vezu između strateškog menadžmenta i HRM
• Prikazati ulogu funkcije HRM u strateškoj analizi
• Prepoznati značaj HRM pri definisanju strategije i strateških ciljeva, kao i pri implementaciji strategije
• Predstaviti i analizirati portfolio ljudskih potencijala
• Upoznati se sa procesom formulisanja stategije ljudskih resursa
• Naglasiti ulogu HRM u izgradnji kulture povjerenja

Pored rukovodećih državnih službenika učešće u ovoj obuci su uzeli šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica, te zaposlenici za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala.
Ukupno 24 polaznika iz federalnih, kantonalnih i općinskih organa.

Trenerica je bila prof.dr. Zijada Rahimić, eksterni trener Agencije

Očekivanja polaznika na ovoj obuci gotovo u potpunosti ispunjena

Nije bilo primjedbi na rad i organizaciju obuke.