Realizirana obuka na temu "Upravljanje radnim učinkom"

Zenica, 19. septembar 2019. godine

U Zenici je realizirana jednodnevna obuka na temu „Upravljanje radnim učinkom“ u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu.

Svrh obuke bila je unapređenje znanja i vještina ocjenjivača u procesu praćenja rada i ocjenjivanja uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH, te osvrt na savremeni pristup ocjenjivanju kao glavnom pokretaču razvoja znanja, vještina i sposobnosti državnih službenika i namještenika.

Na interaktivnoj radionici, uz dosta primjera iz prakse i otvorenu diskusiju, obrađen je sljedeći sadržaj:

• Razumijevanje koncepta upravljanja radnim učinkom - centralna aktivnost upravljanja ljudskim resursima
• Ocjenjivanje rada u sistemu državne službe u FBiH – pravni okvir
• Svrha i praksa ocjenjivanja
• Postupak ocjenjivanja – komparativna analiza
• Izazovi u razvoju novog modela sistema ocjenjivanja radne efektivnosti
• Isticanje razvojnog aspekta ocjenjivanja radnog učinka
• Uloga okvira kompetencija u uspostavljanju savremenog sistema upravljanja radnim učinkom

Obuci je prisustvovalo 19 polaznika.

Trener na obuci bila je MR.sci Maja H.Jašaragić Suljanović, eksterni trener Agencije