Uspješno realizovana obuka na temu "Interna komunikacija"

 Mostar, 24. septembar 2019. godine

Jednodnevna obuka na temu „Interna komunikacija“ u okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu, uspješno realizovana u Mostaru.
Svrha obuke bila je unapređenje znanja i vještina o načinima i metodama uspješne komunikacije sa akcentom na internoj komunikaciji.


Na ovoj interaktivnoj radionici, uz dosta vježbi i otvorenu diskusiju, trener je obradio sljedeće:

o Komunikacija: pojam, vrste, elementi
o Interna komunikacija: definicija, cilj, uloga i značaj interne komunikacije
o Ključne komponente interne komunikacije
o Principi interne komunikacije
o Funkcije interne komunikacije
o Komunikacija menadženta unutar organizacije
o Strategija internog komuniciranja
o SWOT analiza interne komunikacije

Učešće uzelo 23 polaznika iz federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave.
Očekivanja polaznika u potpunosti ispunjena.

Trener na obuci bio doc.dr. Semir Šejtanić, eksterni trener Agencije