Uspješno realizovan posljednji set obuka Trećeg ciklusa Programa obuke za rukovodeće državne službenike

Međugorje, 08. i 09.10.2019. godine

Juče i danas u Međugorju je realizovan posljednji set obuka u Trećem ciklusu Programa obuke rukovodećih državnih službenika u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH i u saradnji sa GIZ uredom u BiH.

Teme koje su obrađene su:

1. Odnos BiH i EU, 08. oktobar 2019. godine

• Odnos BiH i EU
• Status BiH u procesu pregovora;
• Fondovi i programi EU (osnovna pravila i uslovi korištenja sredstava)
• Mogućnosti i perspektive

2. Pregovaračka poglavlja, 09. oktobar 2019. godine

• Upoznavanje sa pregovaračkim poglavljima

Svrha obuke je bila: Unapređenje znanja polaznika obuke o aktuelnom procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine i upravljanju fondovima Evropske unije.

Ciljnu grupu su činili službenici koji se nalaze na rukovodećim pozicijama, polaznici Trećeg ciklusa Programa obuke za rukovodeće državne službenike i ostali rukovodeći državni službenici zainteresovani za predmetnu dvodnevnu obuku

Metodološki pristup: Interaktivna edukacija uz dosta primjera iz prakse.

Na obuci je učešće uzeo 21 polaznik.

Planirani datum odbrane završnog rada je 12.11.2019. godine