Realizovana jednodnevna obuka „Digitalna komunikacija“

Mostar, 15. oktobar 2019. godine

U okviru Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2019. godinu obuka na temu „Digitalna komunikacija“ uspješno realizovana u Mostaru.

Svrha obuke bila je jačanje kapaciteta zaposlenih u vezi sa korištenjem i primjenom svih oblika digitalne komunikacije u državnoj službi, s posebnim osvrtom na korištenje društvenih mreža u radnom okruženju.

Na ovoj interaktivnoj radionici, uz dosta vježbi, video materijala i otvorenu diskusiju, trenerica je obradila sljedeće:

  • Digitalna ekologija
  • Javnost i online okruženje 
  • Platforme za digitalnu komunikaciju
  • Sadržaj digitalne komunikacije
  • Ciljevi i metrika digitalne komunikacije
  • Kontrola naspram kredibiliteta
  • Najbolje prakse za društvene medije

Učešće uzelo 24 zapolaznika iz federalnih, kantonalnih i općinskih organa uprave koji sudjeluju u razvoju vizije i misije organa, te daju podršku u procesu razvoja strateških komunikacijskih kanala u cilju stvaranja ambijenta za transparentnije usluge građanima.
Trenerica na obuci mr. Anesa Agović, eksterni trener Agencije