Održan sastanak u gradskoj upravi Tuzla

U četvrtak, 24. oktobra 2019. godine. u prostorijama gradske uprave Tuzla, gradonačelnik Jasmin Imamović sa saradnicima sastao se sa direktorom Agencije za državnu službu Refikom Begićem i njegovim saradnicima Samrom Ljucom i Fazilom Sivrom.

Tema sastanka bila je unapređenje suradnje u oblasti provedbe politika upravljanja ljudskim resursima, uključujući razvoj državne službe i profesionalni razvoj. Na sastanku je dogovoreno i aktivno sudjelovanje grada Tuzle i gradonačelnika Imamovića na Godišnjoj konferenciji Sistema za obuku jedinica lokalne samouprave koju po osmi put organizira Agencija za državnu službu FBiH u novembru 2019. godine. Na godišnjoj konferenciji Grad Tuzla predstavit će aktivnosti i rezultate u oblasti razvoja ljudskih resursa koje Agencija za državnu službu FBiH prepoznaje kao uspješan model koji će se predstaviti ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Gradske uprave Grada Tuzle također su razmijenili informacije u vezi sa aktivnostima vezanim za vođenje registra državnih službenika, upravljanje kvalitetom u javnoj upravi i planiranje profesionalnog razvoja zaposlenih.