Održan sastanak u Gradu Visoko

Visoko 25.10.2019.godine

U službenoj posjeti Gradu Visoko boravio je direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić koji je sa gradonačelnicom Amrom Babić razgovarao o realiziranim i planiranim aktivnostima, posebno u dijelu koji se odnosi na punu funkcionalnost sistema upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ova aktivnost je prepoznata kao prioritetna od strane ključnih institucija koje evaluiraju proces implementacije politike upravljanja ljudskim resursima i njihovu usklađenost sa standardima evropskog upravnog prostora.

Direktor Begić je ocijenio Grad Visoko kao perspektivnu sredinu u kojoj gradska administracija na čelu sa gradonačelnicom Babić svakodnevno nastoji da svojim radom, znanjem i dužnostima odgovori na potrebe korisnika i kreira povoljniji životni ambijent za sve građane.

Gradonačelnica Babić je predstavila sve izazove sa kojima se administracija suočava s ciljem unapređenja rada državnih službenika i namještenika, kao i pružanja boljih usluga. Opredjeljenje Grada Visoko je modernija, kompetentnija, transparentnija, efikasnija i odgovornija Gradska uprava koja će pozitivno odgovoriti potrebama naših građana.

Ova posjeta rezultirala je dogovorom o međusobnoj saradnji Grada Visoko i Agencije za državnu službu FBiH na reformskim procesima u oblasti funkcionalnosti ljudskih resursa i usavršavanja državnih službenika.