Završna radionica u okviru CAF mentorstva

Živinice, 28. oktobar 2019. godine

28. oktobra u Gradu Živinice održana završna radionica o prioritizaciji aktivnosti u okviru CAF – mentorstva, koje je realizirala Agencija za državnu službu uz povremenu pomoć KDZ centra za istraživanje javne uprave iz Austrije.


Facilitator radionice bila je Samra Ljuca, šefica odsjeka za razvoj državne službe u Agenciji za državnu službu Federacije BiH.
U radu radionice učestvovalo je 12 polaznika, članova CAF tima u gradskoj upravi Živinice.
Radionica je bila dinamična uz izuzetno dobru interaciju sa učesnicima i rezultirala je identifikacijom aktivnosti koje se mogu odmah implementirati. Utvrđene su sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti u primjeni tehnika za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi na njihovu putu razvoja ka izvrsnosti.