Uspješno realizovana obuka Zakon o matičnim knjigama u Tomislavgradu

Tomislavgrad, 18. februar 2020. godine

 

Agencija za državnu službu FBiH u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave za 2020. godinu u prostorijama općine Tomislavgrad 18.02.2020. godine je uspješno realizovala jednodnevnu obuku „Zakon o matičnim knjigama“.

Svrha obuke je bila: Ojačati kapacitete uposlenih u općinama/gradovima i ministarstvu unutrašnjih poslova u primjeni Zakona o matičnim knjigama i Primjena podzakonskih propisa iz oblasti matičnih knjiga sa posebnim osvrtom na upis u matičnu knjigu umrlih koji će doprinijeti prevazilaženju praktičnih problema i rješavanju nedoumica s kojima se u praksi susreću.

Učešće na obuci je uzelo 25 polaznika: Matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, voditelji upravnih postupaka u kantonalnim ministarstavima unutrašnjih poslova koji rade na poslovima rješavanja u pitanjima iz oblasti matičnih knjiga, te kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.

Eksterna trenerica Agencije tokom obuke obradila je sljedeće teze:

-Upis činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih

-Upis činjenica i podataka matičnu knjigu vjenčanih u Federaciji BiH

-Inostrani izvodi

-Upis činjenica i podataka u matičnu knjigu umrlih u Federaciji BiH

-Izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga

 

Usvojene vještine će pomoći polaznicima da koriste stečena znanja u potpunosti i da se mnogo efikasnije snalaze u problemskim i zahtjevnim situacijama na radnom mjestu.