Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, obuka realizovana u Vitezu

Vitez, 21.11.2019.godine

U Vitezu je 21. novembra realizovana obuka na temu “Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu”.

Svrha obuke je unapređenje znanja u oblasti organiziranja, funkcioniranja, planiranja i provedbe mjera zaštite od požara.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u oblasti vatrogastva i zaštite od požara, te zaposlenici vatrogasnih društava i civilne zaštite.
Interaktivnu radionicu su vodile trenerice Enisa Bajrović i Maida Mekić-Skrobanović.

U obuci je učestvovao 21 polaznik a obuku su ocijenili visokim ocjenama.