Održana In-house obuka Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH

Općina Travnik, 20. novembar 2019. godine

U Općini Travnik je 20. 11. 2019. godine realizovana in-house obuka na temu „Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH“, koju je organizirala Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

Svrha obuke bila je unapređenje znanja o ciljevima i načelima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i JLS kao i nadzorom nad primjenom ovog zakona.

Ciljnu grupu činili su: zaposlenici Općine Travnik

Predavač je bio Nijaz Avdukić, eksterni trener Agencije.

Obuci je prisustvovalo 28 polaznika, koji su izrazili zadovljstvo ocijenivši, kako organizacijski tako i sadržajni dio obuke, visokim ocjenama. Takođe, učesnici su predložili da se održi višednevna obuka na ovu temu kako bi naučeno mogli praktično primjeniti, te uz mentorsku podršku od strane tenera izraditi kvalitetne strateške planove za razvoj.