U Banjoj Luci održana Druga godišnja konferencija Projekta “Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave”

Sarajevo, 5. decembar - U Banjoj Luci je prekjučer održana Druga godišnja konferencija Projekta "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" koji finansijski podupiru Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švedska razvojna agencija (SIDA).

Pored ministrice uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejle Rešić, Konferenciji su prisustvovali još i: u svojstvu predstavnika Federalnog ministarstva pravde direktor Zavoda za javnu upravu FBiH dr. Enver Išerić, predsjednik Predsjedništva Saveza opština i gradova RS Mićo Mićić, predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH Husejin Smajlović, direktor SIDA-e u BiH Pele Person, šef Regionalnog ureda UNDP-a BiH Banja Luka Goran Vukmir, pomoćnik direktora Agencije za državnu službu (ADS) FBiH Ferid Kulovac, šefica Odsjeka za obuku i usavršavanje ADS-a FBiH Samra Ljuca...

Tokom Konferencije Ljuca je prisutne informirala o aktivnostima ADS-a FBiH u oblasti obuka i usavršavanja državnih službenika iz jedinica lokalne samouprave.

- Ukupan broj dana obuka u 2013. godini je 46, ukupan broj realiziranih tema je sedam, a broj polaznika - zaključno sa 1. decembrom - je 547, dok je ukupno učešće općina u navedenom periodu 89 posto - kazala je Ljuca na Konferenciji.

Govorila je i o finansijskom okviru u kojemu je ADS FBiH realizirala obuke, te o planovima aktivnosti za iduću godinu.

Na Konferenciji je predstavljena i demo stranica za obuku koja bi trebala profuncionirati sredinom tekućega mjeseca.