SIGMA/OECD sastanak o procesu on line zapošljavanja u državnoj službi

 Online, 21. juli 2020. godine

Danas je u organizaciji SiGMA-e/OECD održan on line sastanak u vezi sa procesom planiranja i uspostavljanja on line procesa zapošljavanja u državnoj službi.

Svrha održavanja sastanka je predstavljanje najboljih praksi iz EU zemalja i zemalja potencijalnih kandidata u uspostavi elektronskog upravljanja procesom zapošljavanja.

Učesnici sastanka imali su priliku da diskutuju o najboljim rješenjima i izazovima koje su Litvanija, Belgija i Albanija predstavile učesnicima sastanka.

U ime BiH sastanku su, izmedju ostalih, prisustvovali gdin Refik Begić, direktor Agencije i Samra Ljuca, šef Odsjeka za razvoj državne službe.