Obuke u vrijeme CoVID - 19: Uporedni pokazatelji 2018-2020 za vremenski period maj-juli

Aktuelna situacija izazvana pandemijom CoVID – 19 ukazala je na potrebu uvođenja promjena u organizaciji radnih procesa u Agenciji za državnu službu Federacije BiH. Svjesni značaja kontinuiranog stručnog usavršavanja odabrali smo novi metodološki pristup u organizaciji svih događaja. Naša LMS (Learnig Management System) platforma otvara nove mogućnosti za sve korisnike usluga i stvara povoljan prostor za dalju nadogradnju u čemu nam posebnu pomoć pruža GiZ u BiH.