Održan sastanak sa kontakt osobama za obuku jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dana 12.12.2013. godine održan je sastanak u Konjicu sa kontakt osobama za obuku jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.Organizator sastanka je Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) uz finansijsku potporu Razvojnoga programa Ujedinjenih naroda (UNDP), a u okviru Projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" (MTS II).

Sastanku je prisustvovalo 50 predstavnika jedinica lokalne samouprave (JLS) odnosno kontakt osobe za obuku u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sudionicima su se obratili pomoćnik direktora ADS-a FBiH Ferid Kulovac, šefica Odsjeka za obuku i usavršavanje ADS-a FBiH Samra Ljuca, te predstavnica UNDP-a Vesna Efendić.

Cilj održavanja sastanka bio je razmjeniti informacije o postignutim rezultatima i aktivnostima koje su realizirane u skladu sa Strategijom obuke za uposlene u jedinicama lokalne samouprave, te umrežavanje kontakt osoba za obuku.

Zaključeno je da ubuduće treba: uključiti rukovodeće državne službenike i savjetnike načelnika u programe obuke i stručnog usavršavanja; ojačati ulogu kontakt osoba za obuku u sistemu obuke za JLS; uspostaviti mrežu trenera iz JLS; razmotriti mogućnost organiziranja obuke službenika za mlade; razmotriti mogućnost dizajniranja posebnog programa obuke za namještenike; uvesti elektronsko učenje; razviti mehanizme za racionalnije trošenje novčanih sredstava za logistiku i putne troškove.