JAVNI POZIV ZA MATRA PROGRAM OBUKE: DECENTRALIZACIJA I UČEŠĆE GRAĐANA

Rok za prijavu 20.9.2020. 

Agencija za državnu službu Federacije BiH, kao bosanskohercegovačka kontakt tačka za saradnju, obavještava sve zainteresovane da Holandski helsinški komitet (NHC) organizuje obuku iz MATRA programa u oblasti vladavine prava na temu: “DECENTRALIZACIJA I UČEŠĆE GRAĐANA“

Obuka je namijenjena državnim službenicima na svim nivoima državne uprave koji se bave javnim nabavkama.

Obuka će se održati  putem web on line platforme u periodu od 26.10.-27.11.2020. godine.

Više informacija o programu obuka možete naći na:  https://bit.ly/315ihCF

Krajnji rok za slanje prijava je nedjelja, 20. septembra 2020. godine.