Održan sastanak/fokus grupa o utvrđivanju programa obuke u oblasti upravljanja nekretninama u jedinicama lokalne samouprave

Online sastanak,18.08. 2020. godine

Uspješno je, 18. avgusta 2020. godine, realiziran online sastanak/fokus grupa na temu „Primjena antikoruptivnih mehanizama u oblasti upravljanja nekretninama u jedinicama lokalne samouprave“ , koji je organizirala Agencija za državnu službu FBiH u saradnji sa OSCE Misijom u BiH.

Cilj sastanka je bio da se kroz dijalog eksperata iz prakse definira sadržaj navedenog programa obuke, a na osnovu problema i nedoumica koje se javljaju u praksi. Shodno tome ciljna grupa su bili praktičari koji posjeduju iskustvo u ovoj oblasti i svojim znanjem doprinijeli utvrđivanju sadržaja obuke, planirane da se održi 26. i 27. avgusta 2020. godine.

Sastanak je rezultirao sljedećim prijedlozima, koji će činiti sadržaj navedene obuke:

1. Pojam korupcije i antikoruptivnih mehanizama sa posebnim osvrtom na regulaciju u BiH/FBiH i mehanizmi državnih službenika i antikoruptivnom djelovanju;
2. Upravljanje nekretninama-pojam, zakonski okvir, nedostatnosti, prakse
3. Izrada strateških dokumenata i odluka –u oblasti upravljanja nekretninama u JLS
4. Raspolaganje nekretninama JLS (prodaja, pravo građenja).

Sastanku je prisustvovalo 7 polaznika, predstavnika jedinica lokalne samouprave.