Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 02.09.2020. godine

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18) i člana 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-5-807/20, V.broj 557/2019 od 16.5.2019. godine te Odluke direktora Agencije broj 04-30-8-505-1/20 od 24.8.2020. godine o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, direktor Agencije objavljuje Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Tekst javnog poziva pogledajte ovdje

Prijavni obrazac preuzmite  ovdje